Nedre Utstillingsplass

Prosjektleder Vegard Grønstad (t.h.) og anleggsleder Glenn Ove Brandal har ledet utbyggingen for totalentreprenør Peab K. Nordang.

Byggherre Fazenda Utvikling og totalentreprenør Peab K. Nordang ferdigstiller nå boligprosjektet Nedre Utstillingsplass med 47 enheter i Ålesund.

Fakta

Sted: Ålesund

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Byggherre: Boiby/Fazenda Utvikling

Byggherreombud: Byggeledelse Norge

Areal: 4.600 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 150 millioner kroner inkl. mva. (salgssum boliger)

Totalentreprenør: Peab K. Nordang

Arkitekt: Plot Arkitekter

Rådgivende ingeniører: RIB, RIG, RIBfy: Norconsult l RIA: Sweco Norge l RIBr: Multiconsult l RIV: Ventistål (ventilasjon), Riksheim Consulting (rør) l RIB: Thilt Engineering

Underentreprenører og leverandører: Spennarmering/etterspente dekker: CCL Norway l Takelementer: Lättelement l Rørlegger: Rørleggersentralen l Elektriker: Brattvaag Electro l Lås og beslag: Låsservice Ålesund l Heis: Heisplan l Lydgulv og gulvsparkling: Malermestrene BMV l Ventilasjon: Energima Ålesund l Tømrer: Peab K. Nordang l Maler, parkett, flis: Ullevål Malermesterforretning avd. Ålesund l Betong: Søvik & Skåravik l Stålkonstruksjoner: Møre Stål l Taktekking: Skårhaug Taktekk l Vinduer: NorDan l Grunnarbeid: Blindheim Maskin & Transport l Kjøkken og fast innredning: HTH Kjøkkenforum Ålesund l Rekkverk, trapper, balkonger: Brødrene Midthaug l Blikkenslagerarbeid og skifertak båndtekking: Langvas l Betongelementvegger: Stryn Betongelement l Betongtrapper: Cementprodukter l Fasadepuss: Torgeir Erdal l Fasadesystem: STO Norge l Porter: Porttech l Aluminiumsdører: Straumsheim Glass og Fasade l Branntetting: Firesafe l Boder: Perisec l Interntrapper: Hagen l Takvinduer: Velux l Dører: Swedoor l Byggevarer: Optimera l Ferdigbetong: Dyrøy betong l Stillas: Odin l Terrassebord: MøreRoyal

Nedre Utstillingsplass er en del av et større byfornyingsprosjekt vest i Ålesund sentrum. På nabotomten bygges Bybadet med 50 metersbasseng, og rett ovenfor der igjen bygges 33 leiligheter i prosjektet Øvre Utstillingsplass, begge i regi av Veidekke.

Men først til å ferdigstille i dette området er Fazenda-eide Boiby AS og Peab K. Nordang.

Fazenda er et selskap med kontoradresse Oslo. Prosjektleder for Fazenda Arne Bertelsen sier selskapet satser på slike prosjekter rundt om i hele Norge.

– Dette er første gang vi er i Ålesund, vi håper det ikke blir siste. Vi har prosjekter rundt om i hele landet, egentlig alle andre plasser enn i Oslo, som er et sted for de store. Erfaringen vår er at skal vi få til gode prosjekter, må vi ut. Vi har våre kontakter rundt om som leter etter tomter for oss. I dette tilfelle var det en bekjent med tilknytning til Ålesund som informerte oss om tomten, sier Bertelsen.

– Vår styrke er god kunnskap om kommunal saksgang. Det er ofte der det stopper opp.

Finjuss i prosjekteringsfasen

I dette tilfellet fikk byggherre god bruk for nettopp denne kompetansen. Prosjektlederen sier prosjekteringsfasen for Nedre Utstillingsplass var krevende.

– Prosjektet hadde en mildt sagt trang fødsel. Vi startet med prosjekteringsarbeidet i 2015 og begynte byggingen i 2018. Tomten ligger midt i byen omkranset av bebyggelse. Vi måtte løse saker helt ned til finjuss.

Salget har imidlertid vært en suksess. Da denne saken ble laget rett før overtagelsene startet, var 44 av 46 boenheter solgt, ifølge Bertelsen. Størrelsen varierer fra 40 til 130 kvadratmeter. De største og dyreste ligger på toppen i fløyen mot sør, med terrasser med utsikt mot Borgundfjorden og utover mot landemerket Sukkertoppen. Bygget ligger i nærheten av NTNU, og prosjektet har også truffet studentsegmentet med de minste leilighetene.

Etterspente dekker

Prosjektleder for Peab K. Nordang, Vegard Grønstad, forteller at bærende konstruksjoner er i plasstøpt betong med etterspente betongdekker som etasjeskiller. En gavlvegg mot øst er bygget med betongelementer. Ellers er fasade og rominndeling reisverk av tre og stål. Malt gips er dominerende materialer på innsiden, med noen innslag av malt betong i fellesareal. Leilighetene har inngang fra svalganger i amfiet i midten. Fasaden er STO puss. En pen detalj med bygget er skifertaket. Dette ligger på Lättelementer fra Sverige.

Det vil si at det har vært en stor betongjobb for å få opp det 4.600 kvadratmeter store bygget. Selve konstruksjonen sett ovenfra er en trekant. Det er bygget i to fløyer i en knapp vinkel, slik at bygget er formet i en spiss.

– Vi bygget oss oppover etasje for etasje i hele bygget, helt opp til syvende etasje for det høyeste bygget. Vi fulgte på med tømrerarbeid før vi var ferdig å støpe alle etasjene. Prosessen etter at vi kom i gang, har gått etter planen, sier Grønstad. Byggetiden er 20 måneder.

Å plasstøpe med etterspente dekker er en vanlig metode der offentlige reguleringsplaner avgrenser bygghøyde. På den måten kan man noen ganger få plass til en ekstra etasje sammenliknet med betongelement.

Trangt om plassen

Grønstad sier det mest utfordrende med bygget er at det har vært trang plass med trafikk i gatene og to andre store byggeprosjekter i samme område.

– Det har vært knapt med riggområde. Vi har leid noen hybler over gaten til prosjektkontor, og det har fungert. Logistikken med varer inn til byggeplassen har også vært utfordrende. Og på et tidspunkt hadde vi tre store kraner i området her som risikerte å kollidere med hverandre. Men vi har hatt et godt samarbeid med Veidekke og koordinert aktiviteten, sier han.

Utstillingsplassen er som navnet tilsier historisk sett et torg eller byrom. Plassen har blant annet vært brukt til 17. mai-arrangementer. De siste tiårene har tomten blitt brukt til bensinstasjon og taxiholdeplass.

– Grunnen viste seg å inneholde forurensning, så hele tomten måtte miljøsaneres før vi kunne begynne. I tillegg måtte vi sikre en eldre mur i bakkant av tomten, forteller Grønstad.

I bunnen av bygget er det parkeringskjeller og bodareal. 23 av leilighetene har egen parkeringsplass her.

På gateplan mot vest er det et næringsareal, i tråd med reguleringsplan. Dette får utgang mot et byrom som blir liggende mellom Bybadet og Nedre Utstillingsplass. Peab K. Nordang går nå i gang med å opparbeide dette området i samarbeid med kommunen og byggherre. Med næringsarealet sikter man mot markedet for kafé eller kiosk.

Tilpasset jugendstil

Synnøve Devold har vært ansvarlig arkitekt for prosjektet gjennom alle faser. Hun er medeier i Plot arkitekter as. Kontoret holder til i nabobygget og kjenner slik sett området godt. Hun sier de har lagt stor vekt på å tilpasse bygget eksisterende arkitektur.

– Tomta ligger i randsonen av Ålesund sentrum med sin homogene jugendarkitektur. Reguleringsplan for sentrum er gjeldende for vår tomt og vi har forholdt oss til denne når det gjelder materialbruk, takform, gesimshøyde og mønehøyde. Det nye bygningsvolumet er forholdsvis langstrakt i forhold til omkringliggende arkitektur. Jugendbebyggelsen kjennetegnes ved høye, smale vinduer og vertikale linjer. Det er særlig disse byggene vi på en moderne måte forsøker å tilpasse oss. Vi har også hensyntatt nyere arkitektur i nærheten, særlig kommer dette til syne i vindusutforming.

Stolt av bygget

– Vi mener at nybygget respektfullt forholder seg til jugend-arkitekturen og den mer moderne arkitekturen i nærmiljøet. Og vi er svært stolte av å få være med på en fornyelse og revitalisering av Utstillingsplassen i Ålesund, sier arkitekten.

Både byggherre, entreprenør og arkitekt peker på et godt samarbeid som avgjørende for at bygget lot ser realisere på en vanskelig tomt.

– Etter en krevende søknadsfase med mange innspill fra naboer og høringsinstanser ble prosjektet godkjent i 2018. Prosessen frem til ferdigstillelse har vært krevende, men i et uvanlig godt samarbeid mellom eiendomsutvikler, entreprenør og arkitekt, sier Devold.

Bygget henter energi fra fjernvarmeanlegget til Tafjord Kraft, knyttet til et forbrenningsanlegg.