Nedre Sem Låve

Håvard Kirkebøen, Veidekkes prosjektleder.Veidekkes prosjektleder på Nedre Sem Låve, Håvard Kirkebøen.Tor Flesseberg i Veidekke viser forskjellen på låvens gamle og nye kledning etter at den har vært innom Kongsberg.
Holarlogo

Holarlogo

Veidekkelogo

Veidekkelogo

AionBygg

AionBygg

Enwalogo

Enwalogo

Nordvestvinduet

Nordvestvinduet

BohlinProsjekt

BohlinProsjekt

KongsbergEntreprenør

KongsbergEntreprenør

Mjøndalenlogo

Mjøndalenlogo

Ved Semsvannet i Asker har Veidekke på vegne av Asker kommune transformert en 130 år gammel låve til et kommunalt arbeidssenter med snekkerverksted, storkjøkken, gårdsbutikk og seks leiligheter. Nedre Sem Låve er et FutureBuilt-prosjekt, og en del av EU-programmet Circular Cities and Regions Initiative, som skal fremme sirkulærøkonomi.

Fakta

Sted: Semsvannet, Asker kommune

Prosjekttype: Kommunalt formålsbygg

Bruttoareal: 2.177 kvadratmeter

Byggherre: Asker Kommune

Samspillsentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktssum: 104 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjekteringsgruppeleder: Kristoffer Gjestemoen

Byggherrerepresentant: Multiconsult

Arkitekt: Holar (Ola Roald AS)

Landskapsarkitekt: Sweco

Rådgivere: RIB, RIV, RIE, RIB Betong, RIAku, RIBr, RIBfy/RiEnergi: Sweco l RIG: Løvlien Georåd l RiBerg: Geovita l Automatikk: Instell l ITB: Itech l Rådgiver Asker kommune på varmesystem: Thermoconsult l Botaniker, ytre miljø: WSP

Underentreprenører og leverandør: Rørlegger: Enwa l Ventilasjon: Assemblin l Elektriker: Krøderen Elektro l Glass/aluminium: Umbra produkter l Vinduer: Nordvestvinduet l Dører (tre): Nordic Door l Dører (stål): Daloc l Solskjerming: KvintBlendex l Lås beslag: Certego l Innvendig tømrerarbeid: Noveta l Himlinger: Modulvegger l Gulvbelegg: ATG l Radonsperre: Radonmannen l Parkett: Bo Andren l Branntetting: Firesafe l Treforedlingsmaskiner: Falkenberg l Maler/gulvlegger: Bohlin Prosjekt l Elementer: Ringsaker vegg- og takelementer l Solcelle: Energima l Rekkverk: Vestfold Bygg og Rekkverk l Fotskraperist/betonggruber: EB Produkter l Batterilagring: Eco-Store l Heis: Kone l Løfteplattform: TKS Heis l Taktekker, blikkenslager: Euro-Blikk & Tak l Mur og flis: Mjøndalen Mur og Puss l Kjøkken, garderobe: Studio Sigdal l Betong: Veidekke Entreprenør l Massivtre: Woodcon l Tømrerarbeid: Aion Bygg l Utleieutstyr og brakker: Ramirent l Stillaser: BG utleie l Grunn- og utomhusarbeider: Kongsberg Entreprenør

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Svært ambisiøse mål for bærekraft har preget prosjektet ved Semsvannet. Nedre Sem Låve er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune har gjennomført. Blant over 100 søkere ble Asker valgt ut som en av tolv byer til å være pilot i Circular Cities and Regions Initiative. EU-prosjektet har som mål å forsterke innovasjon og oppskalere sirkulær praksis.

Nedre Sem Gård ligger ved Semsvannet i Asker, og huset før byggestart et kommunalt arbeidssenter. Den gamle låvebygningen hadde forfalt over mange år, og ble demontert helt før den nye låven ble reist med gjenbruk av de gamle materialene. Ny bygningsmasse er på om lag 2.000 kvadratmeter, med likt uttrykk som den opprinnelige enhetslåven fra rundt 1876.

Totalentreprise

Kontrakten har vært en totalentreprise i samspill verdt 104 millioner kroner uten moms.

– Dette er ikke det største prosjektet, men det er fryktelig mye funksjon og rom. Byggherre har klart å få mye ut av bygningsmassen, sier Håvard Kirkebøen, Veidekkes prosjektleder.

Ifølge Kirkebøen har Veidekke tidlig hatt fokus på å se på låven med industrielt potensial.

– Hva kan vi ta med videre, og lære av til neste prosjekt? Hvordan hente fra et bygg og bruke her? Et bygg som var lite i volum gjorde at man turte å prøve. Den største nøkkelen var sirkularitet, forteller prosjektlederen.

Alle delene som er demontert fra den gamle låven, er tatt vare på, ifølge Kirkebøen.

– Det har vært vanvittig lærerikt for oss og Asker kommune. Vi vant konkurransen om oppdraget i mai 2022, signerte kontrakt på bygging i september 2022, og begynte med demonteringen av den gamle låven en måned etter, sier han.

Gjenbruk av bygningsdeler som natursteinsmur, teglmurer og kledning bidrar til å gjenskape uttrykket til «gjødselkjeller, teglmur og høylåve».

– Kledningen er ombrukt. Den ble kjørt til Stiltre på Kongsberg, høvlet og fraktet tilbake. Kledningen var tjukk, og spikret med gamle spikre som slapp. I tillegg har vi blant annet brukt brukte kabelbruer, sykkelstativer, og EPS laget av hundre prosent resirkulerte fiskekasser, spesiallaget til prosjektet. Fiskekassene hadde ikke trykkfastheten vi trengte i utgangspunktet, så Bewi utviklet et nytt produkt til oss. I tillegg er alt tilslag i betongen 100 prosent resirkulert betong fra Veidekke Sirkulær. Lista med ombruk er ganske lang, påpeker Kirkebøen.

Alle hvite dører i bygget, flere kjøkken fra Sigdal som var utstillingsmodeller og skulle kastes, og alle flis på badene, er ombrukt eller overskudd, opplyser prosjektlederen. En pergola på byggets fremside er bygget av den gamle låvens bærelinje, ifølge Kirkebøen.

Skal ivareta byggetsopprinnelige uttrykk

Prosjektlederen forteller at Nedre Sem Låve er blant de første prosjektene til å teste ut FutureBuilts kriterier for plast i bygg.

– All plast i bygget er loggført og posisjonslogget, og vi har laget eget vektregnskap. Dette er det første bygget i Norge som har gjort det. Det er et helt nytt spill egentlig. Det er plast i alt du ser rundt deg, teglstein er nesten det eneste uten. Det har vært en kjempejobb å finne frem til produkter sammen med leverandører, bemerker Kirkebøen.

Arbeidet med trekledningen, fasadeteglen rundt det gamle fjøset og naturstein som går rundt bygget bidrar til å ivareta byggets opprinnelige uttrykk, noe som var klare føringer fra Statsforvalteren, ifølge prosjektlederen.

– Vi har sett på gamle flyfoto, gårdstunet og hvordan vi ivaretar dette. Statsforvalteren ga dispensasjon for å oppføre bygget, siden det ligger i et landskapsvernområde. Alle fasadetegninger måtte godkjennes av Statsforvalteren. Det er ikke selve byggeriet eller detaljene som er vernet, men hvordan bygget ser ut fra avstand, påpeker Kirkebøen.

Målet om at låven skal bli et nær nullenergibygg krevde at entreprenør lå på rett nivå i forhold til energiregnskapet under bygging.

– Vi skulle oppnå 50 prosent CO2-reduksjon i forhold til FutureBuilts referansebygg, og har mål om 90 prosent utslippsfri anleggsplass, forteller Kirkebøen.

Låven leverer også energi til det gamle hovedhuset, opplyser prosjektlederen videre.

– Vi erstattet varmen der med grunnvarme og solceller. Siden Statsforvalteren krevde at det skulle være symmetrisk, så dekker solcellepanelene hele taket. Overproduksjon kan leveres ut på nettet. Her er det en batteribank som er laget av utrangerte elbil-batterier, så de er også ombrukt, sier han.

Videre har entreprenøren beskyttet trær i anleggsperioden med anleggsgjerder under byggingen av nye Nedre Sem Låve. Prosjektet inkluderer replanting av stedegne arter, ifølge Kirkebøen.

Flere arbeidsplasser enn beboere

Nedre Sem Låve blir et kommunalt arbeidssenter for de som står utenfor arbeidslivet, særlig med funksjonsnedsettelse, ifølge prosjektlederen.

– I tillegg er det omsorgsboliger i andre etasje for å fylle på det kommunale behovet. Det er ikke nødvendigvis noen kobling mellom de som jobber her, og de som bor her. Bygget er separert, forteller Kirkebøen.

Veidekke informerer at det blir flere arbeidsplasser enn beboere på nye Nedre Sem Låve.

– Snekkerverksted skal også inn her for å samlokalisere. De kobles sammen med de som i dag har arbeidssenter, sysenter og hageavdeling på Nedre Sem Gård. Dermed skal hele gården brukes, og ikke bare låven. Vi gjør klar plantefeltet, og så skal hagegruppa ordne resten selv. De skal dyrke ulike typer frukt og grønt, og behandle på eget kjøkken. Det er også tilrettelagt for salg i egen gårdsbutikk, påpeker Kirkebøen.

Låven blir åpen for publikum, ifølge prosjektlederen.

– Utomhusarealet er laget for at det skal være intuitivt å passere gjennom når man er på tur. På sikt kan gårdsbutikken bli et tilbud, sier Kirkebøen.

Brukerne av bygget har vært med å utforme, og bestemme hvordan bygget skal være, informerer han.

– Vi har hatt dialog med en kombinasjon mellom ansatte og brukere. Det er lagt opp sånn at på utomhus ferdigstiller vi det maskinelle arbeidet, så gjør gartnere det klart, og så skal hagegruppa plante diverse bærbusker selv, sier han.

Videre har Veidekke gjennomført to fagprøver på Nedre Sem Låve.

– Underentreprenører har hatt flere lærlinger i ulike fag, som har vært en del av prosjektet. Vi har hatt utplasseringselever på tømrer, og brukt sommerhjelper på funksjonærsiden. I tillegg forventer vi å få besøk av folk som skal på arbeidstrening hos oss før bygget overleveres, forteller Kirkebøen.

Utearbeidene fullføres i løpet av juni, og Nedre Sem Låve overleveres til Asker kommune 1. juli.


Flere prosjekter