Nedre Langgate 19

Betonmastlogo

Betonmastlogo

KBArkitekter

KBArkitekter

Protekno

Protekno

ProsjektEnøkPartner

ProsjektEnøkPartner

Karppinen

Karppinen

Hfasader

Hfasader

TveitenRiis

TveitenRiis

Vito

Vito

BrynByggklima

BrynByggklima

Betonmast Buskerud-Vestfold har satt opp kontorbygget Nedre Langgate 19 i Tønsberg sentrum i et samspill med byggherre, arkitekt og leietakere.

Fakta

Sted: Tønsberg

Prosjekttype: Kontorbygg

Byggherre: Bjarøy Eiendom

Prosjektledelse: Protekno

Totalentreprise: Betonmast Buskerud-Vestfold

Kontraktsum eks. mva.: 93 millioner kroner

BTA: 3.800 kvadratmeter

Arkitekt: KB Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIV, ITB: Protekno l RIB stål: Ing. Jan Erik Gauksrud l RIBfy, RIVA, RI Vei: Asplan Viak l RIE: Prosjekt & Enøk Partner l RIA: Norconsult l RIBr: AFRY l RIM: Bollinger + Grohmann

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Fon Anlegg l Utomhusarbeider: Strandman l Blikkenslager: Walther Karppinen & Sønn l Betongarbeider: Stokke Bygg l Tømrer: J. P. Larsen Bygg l Branntetting: Albanor Bygg l Elektro: Xpert Installasjon l Rørlegger: Vito l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Parkett: Norgesgulv l Glass/alu: H-Fasader l Betongelementer: Buskerud Betongvarefabrikk l Innredninger: Creo Nordic l Flisarbeider: Tveiten & Riis l Taktekking: HesselbergTak l Spunt og pel: Båsum Boring l Stålkonstruksjoner: Bomekan l Metallarbeider: EMV Construction l Riving: Øst-Riv l Maler: Malermester Buer Drammen l Lås og beslag: Nokas Teknikk l Teppeflis: ATG l Stikking: Geoingeniørene l Trapper, rekkverk: Vestfold Bygg og Rekkverk l Solskjerming: Vental l Gulvavretting: Murmester Solberg l Stillas: Xervon l IT-/AV-utstyr: Advania

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det fysiske arbeidet startet med riving av et gammelt næringsbygg fra 1960 i november 2021, og i månedsskiftet januar/februar 2022 begynte arbeidet med å pele det nye bygget gjennom kjelleren i det gamle bygget.

– På den måten bevarte vi hele den gamle kjelleren inkludert dekket som er gulvet i det nye bygget, sier prosjektleder Rolf Jacobsen Blaasvær i Betonmast Buskerud- Vestfold til Byggeindustrien.

Hele dekket over kjelleren ble stemplet opp midlertidig, og pelerigger ble kjørt ut på dekket der det ble pelet gjennom to gulv og ned til fjell.

– Omfattende fundamenteringsjobb

– Det var en omfattende fundamenteringsjobb. Vi tok også ut kjerneprøver for arkeologiske undersøkelser i forkant av pelearbeidet, men fant ingen ting av arkeologisk interesse, sier Blaasvær.

På utsiden av det ene hjørnet av bygget ligger imidlertid en bevart pram fra Middelalderen under bakkenivå, og det måtte tas hensyn til denne i byggearbeidet.

Fasadene er dekket med bekledningstegl, en type tegl med en flat profil, og som skrus oppå hverandre med overlapp som skjuler innfestingen. Hver teglstein er skrudd fast, så det har vært et tidkrevende og møysommelig arbeid.

– Alle innvendige og utvendige hjørner er gjerdet, så hver stein i hjørnene er manuelt tilpasset, sier prosjektlederen.

Stor glassgård

Deler av fasadene har store glassfelt og en stor glassgård i midten av bygget. Denne gir lys til byggets sosiale deler, deriblant til tekjøkkener og sittegrupper.

– Bygget har også en glassheis med glass på alle sidene, og en heissjakt av stål. Glassheisen skaper et luftig og fint gjennomsyn også for naboene bak bygget, sier Blaasvær, og legger til at Nedre Langgate 19 har energiklasse B, og vil bli sertifisert med Breeam Excellent.

– Det er et bygg med høye miljøambisjoner, der hovedenergikilden er fjernvarme, sier han.

Det nye kontorbygget holder en høy standard til et næringsbygg å være, og materialvalget gjenspeiler kvaliteten i bygget. Nevnes kan blant annet eikespiler i vegger, mye eksponert betong i himlinger og eikefinerte dører.

– Bygget har også en trapp av stål som er selvbærende, der trappevangen er bæringen mellom etasjene slik at søyler kan unngås. Ellers har bygget en egen sykkelheis, et sykkelrom og lademulighet for elsykler, sier Blaasvær.

– Veldig godt fornøyde

Daglig leder i Bjarøy Eiendom, Christoffer Jonstang, skriver i en e-post til Byggeindustrien at Bjarøy Eiendom er eier av utbyggingsselskapet Nedre Langgate 19.

– Vi er veldig godt fornøyde med prosjektering, gjennomføringsfasen og sluttresultatet. Suksessen kommer av et tillitsbasert, dynamisk og effektivt samarbeid med KB arkitekter, Betonmast Buskerud-Vestfold med underentreprenører samt god samhandling med VOW ASA og Eie Eiendomsmegling som leietakere. Tilbakemeldinger fra leietakerne er enstemmig positive, noe som bekrefter et vellykket prosjekt. Vi er stolte av å oppføre et grønt premiumbygg (Breeam NOR Excellent) i Tønsbergs historiske sentrum, med middelaldergater og kulturlag. Våre spennende leietakere vil bidra til økt næringsgrunnlag og byaktivitet som har et godt bidrag til et levende sentrum, skriver Jonstang.

Tak med vannfordrøyende system

Arkitekt Thorvald Bernhardt i KB arkitekter, skriver i en e-post til Byggeindustrien at restaurant, megler og hovedadkomst næring/kontor som publikumsrettete og utadvendte funksjoner, er lagt i første etasje.

– Mot Nedre Langgate vil bygningen krage ut 0,9 meter fra fasadelivet i 3. og 4. etasje, med tilsvarende avtrapping i fasaden mot P-huset. Mot Conradis gate/Sjøfartsplassen krager det balkonger i 4. og 5. etasje ut fra bygningskroppen. Takflatene er horisontale og tekket med et vannfordrøyende system med grønt toppskikt av sedumgress, skriver Bernhardt.

Bygningen og består av en serie volumer som er satt sammen for å ivareta forholdet til omgivelsene og svare til byplanens føringer omkring variasjon og diversitet i nye bygningers volumoppbygging, ifølge arkitekten.

– Antall etasjer varierer fra 0, det vil si bakkeplan i et atrium inn mot parkeringshuset opp til 1, 2, 3, 4, og 5 etasjer i det nordvestre hjørnet i Conradisgate. For å tilføre mellomrommet mot parkeringshuset og tilhørende boligfunksjoner dagslys, er plan 3 og 4 forskjøvet mot Nedre Langgate, med dette oppnås en avtrappende effekt inn mot boligarealene, skriver Bernhardt.

Vindusformatene er vertikale i en kombinasjon av vertikale og horisontale strukturer, hvor de nederste etasjene er vertikalt orientert.

Vinduer mot soleksponert side har utvendig solskjerming, av typen screen.

Materialbruken består ifølge Bernhardt av fire elementer:

– Grønne tak; fordrøyende sedumgress på alle horisontale plan.

– Glass som skal gi dagslys og åpner til og fra bakenforliggende bebyggelse .

– Teglspon, som er varig og knytter bygningen til deler av omkringliggende bebyggelse.

– Felt og ytre akustiske himlinger i mørkt brennlakkert stål.


Flere prosjekter