– Den kraftige bremsen i nybygg rammer proffmarkedet hardt, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel. Foto: Virke

– Den kraftige bremsen i nybygg rammer proffmarkedet hardt, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel. Foto: Virke

Nedgangen i byggevarehandelen fortsetter

Byggevarehandelen falt med 7,3 prosent i 2. tertial 2023 fra samme periode året før.

– Det var nedgang i de fleste deler av landet. Tilbakegangen var klart størst i Innlandet, etterfulgt av Viken, Vestfold og Telemark, skriver Virke i en pressemelding fredag morgen.

Det var proffmarkedet som sto for hele nedgangen, med et fall på 13,2 prosent. Privatmarkedet steg med 1,1 prosent, etter å ha vist negative vekstrater siden 3. tertilal 2021.

– Den kraftige bremsen i nybygg rammer proffmarkedet hardt, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel, i meldingen.

Virke peker på at kombinasjonen av redusert kjøpekraft, renteoppgang, høye byggekostnader og svakere boligprisvekst er det fører til at langt færre byggeprosjekter igangsettes. Samtidig er det kraftig nedgang i salget av nye boliger.

– Dette vil redusere etterspørselen etter byggevarer også i tiden fremover, melder Virke.

De forventer at byggevarehandelen faller med 11 prosent i 2023 og 7 prosent i 2024.

– Selv om vi venter at privatmarkedet snur oppover fra andre halvår neste år, ligger det an til at proffmarkedet fortsetter å falle i 2024. Hvis aktiviteten i byggevarehandelen og byggenæringen blir for lav, kan verdifull kompetanse og kapasitet forsvinne. De svake utsiktene tilsier større igangsetting av offentlige prosjekter, innenfor en ramme som ikke legger press på renten, samt at det bør satses tungt på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg, legger Koksvik til.