Antall arbeidssøkende går ned. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Antall arbeidssøkende går ned. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nedgangen i antall arbeidssøkere fortsetter

I mai var det registrert 183.900 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, 6,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 6.300 færre fra april.

Nedgangen ses i sammenheng med at smitteverntiltakene har blitt lettet på flere steder, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Effekten av de siste nasjonale lettelsene og gjenåpningen i Oslo blir synlig først neste måned.

I alt 94.100 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mai, noe som utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 111.600 personer, eller 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 72.300 registrert som delvis ledige.

Til sammen 26. 900 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 38.800 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Fall i antall arbeidssøkende

Antallet arbeidssøkere har falt for samtlige yrkesgrupper fra april til mai. Nedgangen var størst blant personer med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, fulgt av serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport.

– Mange kommuner på Østlandet har kunnet gjenåpne butikker i løpet av den siste måneden. Dette gir en betydelig nedgang i antall arbeidssøkere innen butikk- og salgsarbeid, sier Holte.

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transport, med 10,1 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning og akademiske yrker, begge med 0,9 prosent.

Størst nedgang i Viken

Antallet arbeidssøkere har falt i alle fylker den siste måneden, justert for normale sesongvariasjoner. Nedgangen har vært størst i Viken (-8 prosent).

Antall helt ledige falt kraftig, mens delvis ledige økte noe. Antall arbeidssøkere falt også kraftig i Vestfold og Telemark, samt Oslo.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 5,2 prosent, og lavest i Nordland med 2,2 prosent.

Nedgang i permitterte

I løpet av mai registrerte 10.400 personer seg som arbeidssøkere hos Nav. Det tilsvarer om lag 600 per virkedag, ned fra 900 per virkedag i april.

Nå oppgir 19 prosent permittering som årsak til at de registrerer seg, mot 42 prosent i april.