Foto: Trond Joelson

Nedgang i tømmerhogst for første gang siden 2009

I 2020 ble det hogd 775.000 kubikkmeter mindre tømmer enn i 2019. Det er den første nedgangen siden 2009.

Totalt ble det hogd 10,2 kubikkmeter industrivirke, skriver Statistisk sentralbyrå.

En viktig årsak til nedgangen var at hogsten stoppet helt opp mange steder på våren, på grunn av usikkerhet knyttet til koronasituasjonen. Da var trelastlagrene allerede ganske store, og brukene ville ikke bygge opp ekstra.

Gjennomsnittsprisen for en kubikkmeter industrivirke falt i 2020 til 375 kroner, mot 436 kroner i 2019. Det er første fall siden 2016.