Foto: NCC

NCC vil styrke sikkerhetskulturen med HMS-uke

Mandag startet NCC opp sin årlige HMS-uke. Det er en uke hvor de ansatte sammen videreutvikler og styrker sikkerhetskulturen i selskapet.

HMS-uka arrangeres i hele NCC-konsernet og over 14.000 ansatte deltar på en rekke forskjellige HMS-arrangementer i Norge, Sverige, Finland og Danmark, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Det er sjette året på rad at NCC gjennomfører HMS-uka i hele konsernet. I Norge er det ellevte gangen NCC gjennomfører HMS-uka og uka er bli et viktig tiltak for å styrke sikkerhetskulturen i virksomheten og dermed gjøre NCC til et enda tryggere og bedre arbeidssted.
- NCC i Norge har en godt innarbeidet sikkerhetskultur og har i en lang rekke år gjennomført HMS-uka som en inspirerende og lærerik uke med fokus på de ansattes sikkerhet, trivsel og motivasjon, sier Per Jonsson, divisjonsleder for NCC Infrastructure og landansvarlig for NCC i Norge i meldingen.

HMS-uka skal gjennomføres på en trygg måte og i henhold til de smittevernreglene som gjelder i kommunene og tilpasses derfor lokale forhold. Aktiviteter flyttes i hovedsak utendørs eller gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy.

I år arrangeres fire digitale seminarer med temaene;

  • Vibrasjoner og risiko for helseplager
  • Mobbing og trakassering
  • Arbeidsmiljø og hjemmekontor
  • Støv og støy

I tillegg en lang rekke lokale arrangementer som fokuserer på områder som er viktige i de forskjellige prosjektene.

- Vi mener å ha funnet en god balanse på aktuelle temaer som angår både oss alle i selskapet. I tillegg har vi alle de lokale arrangementene rundt omkring, som til sammen skaper en inspirerende og motiverende HMS-uke, sier Per Jonsson.