Illustrasjonsfoto: NCC
Illustrasjonsfoto: NCC

NCC utbedrer havner i Hammerfest

På oppdrag for Hammerfest kommune og Kystverket skal NCC utbedre havnene i Hammerfest og Forsøl.

Oppdraget innebærer en storstilt miljøopprydning og fornyelse av de to havnene i kommunen. Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er 348 millioner kroner, skriver NCC i en pressemelding.

Avtalen med Hammerfest kommune og Kystverket ble ble nylig signert og arbeidet vil starte opp så snart som mulig. Etter planen skal arbeidet sluttføres innen august 2023.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med NCC i Hammerfest og Forsøl. Samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling. Det legger til rette for videre næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensende havner. I tillegg bedrer det sjøsikkerheten i havnene, sier Jostein Bøhlerengen Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket i meldingen.

Arbeidet som skal gjennomføres i en hovedentreprise inkluderer blant annet riving av eksisterende kaikonstruksjon og bygging av ny, etablering av cellespuntdeponi for forurensede masser, miljømudring og tildekking i Hammerfest havn, samt utdyping av havnene i Hammerfest og Forsøl.

- Vi er svært fornøyde med å kunne inngå denne kontrakten. NCC har solid erfaring inne disse fagområdene og gode kompetansemiljøer og gjennomføringsevne for denne typen arbeid. Vi ser derfor frem til å starte opp arbeidet, sier Henning Simonsen, avdelingssjef i NCC infrastructure.

Kontrakten ordreregistreres i fjerde kvartal 2021 i forretningsområdet NCC Infrastructure.