Forsvarsbygg etablerer bygg, anlegg og eiendom for nye ubåter på Haakonsvern. Illustrasjon: Forsvarsbygg

NCC tildelt stor ubåthavn-kontrakt etter å ha tatt NRC-tildelning til retten

NRC Norge ble avvist fra den største infrastrukturkontrakten selskapet hittil har vunnet etter en klage fra NCC. Kontrakten er nå tildelt NCC.