- Det er god drift i våre infrastrukturprosjekter, og vi opplever å være spesielt konkurransedyktige på de største og mest kompliserte prosjektene, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

NCC styrker lønnsomheten i Norge

NCC styrker lønnsomheten i tredje kvartal. Omsetningen endte på  2,159 milliarder kroner  (2,153), på nivå med samme periode i fjor, og driftsresultatet økte til 113 millioner kroner (100).

- Lønnsomhetsøkningen skyldes god utvikling i NCC Construction Norway, heter det i en melding fra selskapet. 

Samlet ordrereserve og ordreinngang reduseres, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Ordrereserven per 30. september var 6,728 milliarder kroner (7 872) og ordreinngangen i tredje kvartal var 1,067 milliarder kroner (1 960).

Lønnsomhetsforbedring i entreprenørvirksomheten

NCC Construction Norway styrker lønnsomheten, og leverer en driftsmargin på 4,6 (1,5) i tredje kvartal. Omsetning i perioden endte på MNOK 1 492 (1 527) og resultatet ble MNOK 68 (23).

Øvrige nøkkeltall er lavere enn fjoråret, med ordreinngang på MNOK 942 (1 557) og ordrereserven per 30. september var MNOK 5 211 (6 522).

- Det er god drift i våre infrastrukturprosjekter, og vi opplever å være spesielt konkurransedyktige på de største og mest kompliserte prosjektene. Etter betydelige nedskrivninger på noen byggprosjekter i Oslo-området i 2013 har vi nå en god oversikt over våre risikoprosjekter. Det er fortsatt noen utfordrende prosjekter i Divisjon Bygg, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

15. oktober i år tegnet NCC Construction Norway kontrakt med Statens vegvesen om bygging av tunnel på E134 mellom Gvammen og Århus i Telemark. Kontrakten var på MNOK 1 017 og ordreregistreres i fjerde kvartal.

Høy produksjon av stein og asfalt

NCC Roads har i tredje kvartal hatt god drift i hele virksomheten. Innen steinmaterialer har selskapet produsert og solgt godt, og asfaltvirksomheten og veiservice har levert som forventet. 1. september hadde veiservice oppstart av én ny driftskontrakt.

Lysaker Polaris fullt utleid

NCC Property Development inngikk i tredje kvartal leiekontrakt på resterende del av Lysaker Polaris.

- Selskapet har høyt fokus på utvikling av eksisterende eiendommer, og har for tiden ett prosjekt under bygging, heter det i meldingen.

Økt boligsalg gjennom året

NCC Bolig har hatt økt salg i sine prosjekter gjennom året, og det gir grunnlag for igangsettelse av nye prosjekter. Selskapet har også overlevert leiligheter i et antall prosjekter. Flest overleveringer har det vært på Crescendo i Bergen, som til sammen består av 70 enheter.

NCC og arbeidsmiljø

NCC Constructions H-verdi i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014, inkludert underentreprenører, var 3 og sykefraværet var 4,6 %. Tilsvarende tall per 30. september 2013 var henholdsvis 4,4 og 5.

- Gjennom kvartalet har det vært et spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet. I uke 36 gjennomførte NCC Construction Norway sin HMS-uke for fjerde år på rad, med blant annet kurs og øvelser. Onsdagen i HMS-uken gjennomførte hele NCC konsernet «Awareness Day», hvor samtlige ansatte stanset arbeidet i 30 minutter for å reflektere over og drøfte sikkerhet på arbeidsplassen, skriver selskapet.