Konsernsjef i NCC, Tomas Carlsson.

NCC-smell på 750 millioner svenske kroner i 2018

NCC gjorde nedskrivninger på til sammen 1,56 milliarder kroner i 2018. Men fjerdekvartal ble bedre for det svenske konsernet.

NCC presenterte helårsrapport for 2018 og delårsrapport for fjerde kvartal onsdag.

Tallene viser at ordreinngangen økte fra 56,7 milliarder kroner i 2017 til 61,84 milliarder kroner i 2018, men at resultatet etter skatt endte på minus 750 millioner kroner.

Året før hadde NCC et resultatet på pluss 877 millioner kroner.

Nedskrivninger i tredje kvartal

I sin kommentar til kvartals- og årsrapporten, skriver konsernsjef Tomas Carlsson at det negative resultatet blant annet forklares med de store nedskrivningene som ble gjort i tredje kvartal på totalt 1,56 milliarder svenske kroner.

Han legger til at NCC har en sterk kjerne og peker på at rundt to-tredeler av konsernet går bra.

– Vi har fremgangsrike virksomheter i alle land og forretningsområder, men også virksomheter som ikke er det. Vi skal ytterligere øke fokus på og nærheten til prosjektene. Vi skal bli grundigere i hvordan vi velger ut prosjekt og hvordan vi gjennomfører dem, samt hvordan vi håndterer risiko. Vi er på rett vei, og det kommer til å ta tid før tiltakene fullt ut gir resultater, skriver Carlsson.

Tallene for fjerdekvartal viser at ordreinngangen i selskapet økte fra 16,2 milliarder i 2017 til 17,75 milliarder kroner samme periode i 2018.

Resultatet ble også bedre i fjerdekvartal 2018 sammenlignet med samme periode året før.

Resultatet etter skatt endte på 160 millioner svenske kroner i siste kvartal.

Slet i Norge i NCC Infrastructure

I årsrapporten kommer det frem at NCC Infrastructure økte omsetningen fra rundt 4,5 milliader til i overkant av 4,6 milliarder, men at selskapet hadde røde tall på bunnlinja med på 698 millioner svenske kroner.

Den svakeste utviklingen i denne delen av konsernet hadde Civil Engineering Norway.

I NCC Building Nordics trekkes også den norske aktiviteten frem som svak i 2018.

I fjor endte resultatet samlet på minus 227 millioner i denne delen av selskapet.

Asfalt gikk bra i Norge

Lysere var det for asfaltvirksomheten i Norge, ifølge kvartals- og årsrapporten.

Til tross for at NCC Industry samlet sett reduserte overskuddet fra 577 til 350 millioner svenske kroner, hadde den norske virksomheten vekst i resultatene.

- Asfaltvirksomheten i Norge og Sverige forbedrer sine resultater, mens Finland og Danmarks resultater ble svekket som en følge av økt konkurranse, skriver NCC.