NCC skal granske hendelsen ved Etne asfaltfabrikk

 NCC vil gjennomføre en granskning av brannen og gasslekkasjen ved Etne Asfaltfabrikk i Hordaland.

I tillegg til industriområdet ble to skoler og en barnehage evakuert i forbindelse med lekkasjen. Kort tid etter at lekkasjen var stoppet og evakueringen opphevet, oppstod en ny lekkasje og ny evakuering ble gjennomført.
- Selskapets prosedyrer for stenging av anlegget ble fulgt og hendelsen varslet slik det er lagt opp til. Nå skal vi gå gjennom hendelsen for å finne ut hvorfor det oppsto en brann og gasslekkasje. Vi takker politi, brannvesen og andre involverte i det arbeidet som ble gjennomført i Etne, sier asfaltdirektør i NCC, Joar Caspersen.
- En evakuering kan oppfattes som et alvorlig tiltak, men så lenge politi og redningsmannskaper er usikre på alvorligheten, støtter NCC Roads dette fullt ut, heter det i en melding fra selskapet.
- Sikkerheten skal alltid ivaretas. Så lenge det er usikkerhet rundt hvor alvorlig en gasslekkasje er, må man gjennomføre nødvendige tiltak. Vi beklager at enkelte opplevde situasjonen som dramatisk, men en evakuering var dessverre nødvendig til man fikk full kontroll på gasslekkasjen, sier Caspersen.