NCC skal bygge broer på Askøy

NCC har fått i oppdrag av entreprenøren Sartor/Drange AS å utføre betongarbeidene for fire broer og diverse støttemurer i terreng på fylkesvei 562 mellom Lavik og Haugland på Askøy i Vestland fylke.

Kontraktsverdien er på cirka 88 millioner kroner, skriver NCC i en pressemelding.

NCC gikk i anbudsfasen sammen med Sartor/Drange AS om å bli prekvalifisert for jobben, og blir nå underentreprenør av entreprenøren.

– Vi gleder oss til å komme i gang med denne jobben. Det blir spennende å løse utfordringene med de krevende brokonstruksjonene på en god måte. Dette er et prosjekt som passer oss godt, sier leder Henning Simonsen i NCC Civil West i meldingen.

NCC skal utføre alt av betongarbeid for Sartor & Drange. Fire betongbroer samt diverse murer og cirka 1300 meter med murkroner, som til sammen vil utgjøre i overkant av 7000 kubikkmeter med betong.

De fire nye bruene skal gå over Pollelva, Hilleren, Berget og Kråvik. Det blir lagt til rette for myke trafikanter med å bygge en gang- og sykkelvei på hele strekningen, og en rekke avkjøringer skal samles.

Betongarbeidene starter i august 2022 og vil pågå frem til høsten 2025. Oppdragsgiver er Vestland fylkeskommune, opplyser entreprenøren.