Illustrasjonsfoto: Jonathan Grevsen/NCC

Illustrasjonsfoto: Jonathan Grevsen/NCC

NCC skal asfaltere Ørsta-Volda lufthavn

På oppdrag for Avinor starter NCC i midten av juni opp arbeidet med å reasfaltere Ørsta-Volda lufthavn i Ørsta kommune. Oppdraget har en verdi på cirka 20 millioner kroner.

Det er 30 år siden Ørsta-Volda lufthavn sist ble reasfaltert. NCC og Avinor signerte nylig asfaltkontrakten og alt av forberedelser gjøres nå før arbeidet kan starte opp 19. juni. Etter planen skal alt av asfaltarbeider være gjort i løpet av tre uker.

– Å asfaltere en lufthavn er spesielt fordi det stilles ekstra krav til solid styring av prosjektet og sikre svært høy kvalitet og sikker fremdrift under arbeidet. Kompleksiteten og behovet for styring og samhandling gjør at det er avgjørende å ha dyktige fagfolk i alle ledd. Dette er derfor en type jobb vi i NCC er satt sammen for å løse, sier André Waage Head of Department NCC Industry Norway, i en pressemelding.

I forbindelse med asfaltarbeidene stenges lufthavn i tre uker fra 19. juni til 15. juli. I dette tidsrommet skal NCC legge nærmere 7.000 tonn asfalt på lufthavnen. I tillegg til reasfaltering skal det også gjøres en del gravearbeider og elektroarbeider.

– Det er lagt en detaljert produksjons- og fremdriftsplan for prosjektet. Totalt vil nærmere 20 personer være involvert i asfaltprosjektet på en eller annen måte, sier Edward Bolseth, Area manager i NCC Industry.