Foto: NCC
Foto: NCC

NCC skal asfaltere for Isachsen Anlegg

NCC Industry har nylig inngått to asfaltkontrakter med Isachsen Anlegg og skal i løpet av sesongen produsere og legge om lag 11.000 tonn asfalt i Oslo.

Den ene kontrakten gjelder asfaltering i forbindelse med oppgraderingen i deler av Ullevålsveien i Oslo. Den andre kontrakten gjelder asfaltarbeider i Grefsenveien i forbindelse med sykkeltilrettelegging.

Anleggsarbeidet i Ullevålsveien er allerede i gang og NCC Industry følger da på med asfaltering etter hvert som arbeidet i gaten går fremover i Ullevålsveien fra Thor Olsens gate til Collets gate.

I Grefsenveien skal NCC Industry asfaltere for Isachsen Anlegg, som på oppdrag for Oslo kommune skal etablere sykkelveier på utsiden av bilbanen i to kilometer lengde fra snuplass for trikken i dag og opp til Grefsenplatået. NCC Industry følger i dette prosjektet på med asfaltering etter hvert som anleggsarbeidet går fremover.

– Med disse to asfaltkontraktene markerer NCC Industry sin solide posisjon i Oslo-området og viser høy grad av gjennomføringskraft og evner til å finne de gode løsningene sammen med kunden, sier Øistein Bekken, Area Manager i NCC Industry i Oslo, i en pressemelding.