NCC har sertifisert Hedrum pukkverk i Larvik kommune i sin interne sertifiseringsordning for biologisk mangfold, NCC Kielo. Foto: NCC

­NCC-pukkverk sertifisert for biologisk mangfold

NCC har sertifisert Hedrum pukkverk i Larvik kommune i sin interne sertifiseringsordning for biologisk mangfold, NCC Kielo.

Det skriver NCC i en pressemelding på sine nettsider denne uken.

– Vi startet arbeidet i høst med å miljøsertifisere Hedrum pukkverk til en Kielo-site. Vi engasjerte Asplan Viak som med sin økolog hjalp oss med å kartlegge det biologiske mangfoldet rundt Hedrum pukkverk. For oss i NCC er det viktig å gjøre det vi kan for å legge til rette for biologisk mangfold på de stedene vi har pukkverk. Vi i Steinmaterialer tar ut materialer fra naturen, og da må vi kunne bidra til utvikling på andre måter, sier direktør i NCC Steinmaterialer, Frode Jørgensen.

Kielo-konseptet ble startet av NCC i Finland, og Kielo er en forkortelse for finske «KIviaineksen Elävä LuontO», som betyr «levende natur av stein». For å bli en NCC Kielo-site kreves blant annet en kartlegging av naturtyper, et definert mål for området, samt en plan for å skape ønskede forhold for biologisk mangfold, heter det i pressemeldingen.

Blant annet ved å etterlate store steiner kan flere typer dyr tiltrekkes til stedet, og ved å bevare og skape vannflater i forskjellige størrelser, tiltrekkes insekter og fugler, skriver NCC. I rapporten fra Asplan Viak om Hedrum pukkverk, skal det ha blitt bekreftet flere områder der det biologiske mangfoldet var til stede.

– Vi i Asplan Viak synes det har vært svært spennende å jobbe med Kielo-naturkartlegging for Hedrum pukkverk og få innsyn i de ambisjonene som NCC har for å forbedre miljøkvalitetene i sine anlegg. Vi jobber med bærekraft og miljøhensyn i alle våre oppdrag, og synes det er særlig inspirerende å være med å forbedre naturkvaliteter i et område som i dag er preget av tung industriell utbygging, sier Anne Karen Haukland i Asplan Viak.

Målet for Hedrum pukkverk er, ifølge NCC, å styrke det biologiske mangfold gjennom tre hovedtemaer.

– For det første ønsker vi å beskytte det eksisterende mangfoldet vi har rundt pukkverket vårt. Vi må også legge til rette for vekst i de områdene vi er ferdige med å jobbe på. Vi tar ut mye materiale fra naturen, og det oppstår et slags sår i naturen, og det må vi jobbe med å lege. Til sist må vi forsøke å stoppe veksten av fremmede arter, som dessverre oppstår som et resultat av mye tilkjørte materialer, sier Site Manager Ronny Sørås.

For å kunne fortsette arbeidet med det biologiske mangfoldet, har NCC nå fått en liste over tiltak som kan gjøres for å forbedre ytterligere.

– I første omgang må vi behandle de trærne vi har på området. Til våren må vi også se på hvordan vi kan tilrettelegge for mer vann for å øke bestanddelen av insekter og amfibier, sier KS-leder i Steinmaterialer, Morten Solli, i pressemeldingen.