Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

NCC overleverte sitt tiende Bybanen-prosjekt

Siden våren 2019 har NCC bygget Bybanen i Bergen gjennom bydelen Fyllingsdalen, og onsdag ble prosjektet ferdigstilt. Det er for øvrig det tiende prosjektet NCC har utført for Bybanen.

– Jeg er stolt over at NCC nok en gang overleverer et Bybaneprosjekt uten feil og til rett tid, sier regionsjef I NCC Henning Simonsen i en pressemelding.

- Dette er den tiende entreprisen NCC har ferdigstilt, og samarbeidet med Bybanen Utbygging har som vanlig vært svært godt, legger han til.

Prosjekt D16 Fyllingsdalen har i hovedsak omfattet grunn- og betongarbeider og bygging av banen forbi Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen. Det er også blant annet bygget nytt veganlegg, tre inn- og utkjøringskulverter samt utført landskapstilpasninger og ikke minst bygging av den nye holdeplassen for Bybanen.
Arbeidene startet opp i april 2019, og overleveringen onsdag er i tråd med framdriftsplan.

– NCC har gjennomført anleggsarbeidet etter avtalt fremdriftsplan og uten forsinkelser. Dette har vi fått til ved at NCC er løsningsorientert og gjennom et godt samarbeid mellom prosjektledelsen i NCC og oss i Bybanen Utbygging, sier prosjektleder Åge Haga i Bybanen Utbygging i samme melding.

NCC fortsetter nå arbeidet med bygging av banen over bydelen Mindemyren. NCC er en sentral entreprenør under utbyggingen av Bybanen i Bergen, og har siden 2008 gjennomført arbeider for Bybanen Utbygging for 2,7 milliarder kroner.