Fra anleggsområdet ved Drammen stasjon. Foto: NCCNCC-selskapet Hercules Fundamentering hentet inn de kraftigste og nyeste fundamenteringsmaskiner fra NCC i Danmark for å håndtere utfordrende bore- og peleoppgaver ved jernbaneprosjektet i Drammen. Foto: NCCGrønlandsundergangen er ferdigstilt. Foto: NCCAnleggsområdet er tett på trafikkert byområde og jernbanespor i drift. Foto: NCC

NCC halvveis på milliardprosjekt i Drammen

NCC opplyser at jernbaneprosjektet Drammen stasjon-Sundhaugen i høst vil oppnå en ferdiggrad på inntil femti prosent.

NCC utfører samtlige underbygningsarbeider på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, blant annet inkludert omfattende arbeid på og ved stasjonen, strandpromenade, gangtunnel og deler av ny bybru over sporområdet.

Deler av arbeidet krever full stans i togtrafikken for at det skal kunne jobbes sikkert. Under det siste togbruddet i sommer ble nærmere 50.000 arbeidstimer lagt ned i løpet av juli måned, og mer enn 700 ulike personer var involvert inkludert sideentreprenører, opplyser NCC i en pressemelding.

– Etter at vi i sommer gjennomførte prosjektets største og mest kompliserte togbrudd er vi nå i gang med prosjektets fjerde hovedfase. I denne produksjonsfasen skal vi produsere for rundt en tredel av kontraktsverdien i løpet av 11 måneder, forteller prosjektleder Dan Roger Pedersen-Hemma i NCC i meldingen.

Ifølge Pedersen-Hamma har prosjektet nå innfridd 35 av de totalt 68 delfristene i kontrakten.

Jernbaneprosjektet UDK03 skal etter plan ferdigstilles ved utgangen av 2025, og prosjektet har en ordreverdi på 1.900 millioner kroner som ble kommunisert i 2021

Prosjektet UDK03 inngår i Bane NORs Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og er en del av InterCity-satsingen.