Illustrasjonsfoto: NCC

NCC forplikter seg til bedre klima- og HMS-arbeid

NCC lanserer oppdaterte mål for klima og energi og helse og sikkerhet.

Det skriver NCC i en pressemelding onsdag i forbindelse med entreprenørkonsernets kapitalmarkedsmøte.

I pressemeldingen skriver NCC at de har valgt å prioritere to eksterne mål innenfor NCCs bærekraftrammeverk: Helse og sikkerhet og Klima og energi.

NCC har som mål er å bli klimanøytral, og de satser mot er 60 prosents reduksjon av utslipp av CO2-ekvivalenter per millioner svenske kroner i omsetning innen 2030, både direkte utslipp relatert til egne og kontrollerte kilders aktivitet og indirekte utslipp fra strøm kjøpt og brukt av organisasjonen.

Samtidig har de mål om å redusere CO2-ekvivalentene fra kjøpte volumer av de største materialgruppene i NCC med 50 prosent fram til 2030, kommer det frem i pressemeldingen.

Innen HMS har NCC satt seg mål om å i 2022 ha færre enn tre skader per én million arbeidstimer med mer enn fire dagers fravær.