Foto: NCC

NCC fikk asfaltkontrakt på lavest CO2-utslipp

NCC Industry fikk nylig asfaltkontrakten på Hitra og Frøya i Trøndelag. NCC var ikke lavest i pris, men på grunn av deres lave utslipp av CO2 var de bedre enn konkurrentene.

Det opplyser Trøndelag fylkeskommune på sine nettsider.

Det skal legges 27.500 tonn asfalt og cirka 3800 kvadratmeter skal freses på 28 kilometer fylkesveger på Hitra og Frøya. Asfaltproduksjonen vil foregå med en mobil asfaltfabrikk ved Hitra Bergverk.

Ved å ha en mobilfabrikk nær hvor asfalteringen skal foregå, spares miljøet for mye utslipp med tanke på transport av asfalten sammenlignet med båt eller lastebiltransport fra asfaltfabrikken i Trondheim, fastslår Fylkeskommunen i meldingen.

– Trøndelag fylkeskommune har som mål å redusere CO2 -utslippet med 60 prosent innen år 2030, og ved at kontrakten gikk til den som kostet mest, men som hadde minst CO2- utslipp ser vi allerede nå at det er klimaet som er den største vinneren, sier Anne-Grethe Jenssen,

Arbeidet vil starte i begynnelsen av mai og vare til tidlig i oktober.

Det var at.no som først omtalte denne saken.