Ill. Norconsult
Ill. Norconsult

NCC bygger barnehage for Nordre Follo kommune

På oppdrag for Nordre Follo kommune skal NCC bygge den nye Magasinparken barnehage i Ski. Kontrakten ble nylig signert og har en verdi på nærmere 90 millioner kroner.

Barnehagen blir på rundt 2.000 kvadratmeter, og dimensjoneres for totalt 144 barnehageplasser, fordelt på åtte avdelinger med til sammen 41 ansatte. 

– Arbeidet med å etablere brønnparker for oppvarming starter opp før sommeren og barnehagen skal etter planen stå ferdig i tredje kvartal 2025, fremkommer det i en pressemelding.

Prosjektet planlegges etter Breeam-Nor Very good-sertifisering.

– NCC har solid kompetanse på denne typen bygg, og målet er å bygge en sunt og ressursbevisst barnehage som bidrar til en god hverdag for barna i Nordre Follo kommune. Kommunen har tydelig fokus på bærekraft i prosjektet og vi ser nå fram til å starte opp arbeidet og jobbe sammen med kommunen for å levere en barnehage for fremtiden, sier Jørund Thue, avdelingsleder i NCC Building Nordics Viken Øst, i meldingen.

Den nye barnehagen bygges i massivtre og skal gå over to etasjer. Deler av eksisterende bygningsmasse skal flyttes og gjenbrukes i den nye barnehagen. Prosjektet omhandler også et vernet bygg som er en del av utomhus-arealene, og skal settes i stand til bruk av barnehagen.