Administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC.

NCC bedrer resultatet

NCC leverte et resultat på 68 millioner kroner for andre kvartal i år. Dette er en klar bedring fra samme periode i fjor.

Det skriver NCC i en pressemelding fredag.

NCCs resultat på 68 millioner i andre kvartal i år er en kraftig økning fra fjorårets kvartalsresultat på minus 50 millioner. Økningen skyldes, ifølge pressemeldingen, resultatforbedringer i NCC Construction Norway og høy produksjon i NCC Roads. Omsetningen endte på 2.093 millioner kroner, mot 2.209 millioner i samme periode i fjor.

Samlet ordrereserve og ordreinngang reduseres sammenlignet med andre kvartal i fjor. Ordrereserven per 30. juni er, ifølge NCC, 7.871 millioner kroner, mot 8.165 millioner ved samme tidspunkt i fjor, og ordreinngangen i andre kvartal var 1.715 millioner kroner.

Fra minus til pluss

NCC Construction Norways omsetning i andre kvartal endte på 1.440 millioner kroner, og resultatet ble 22 millioner kroner, mot fjorårets negative kvartalsresultat på - 100 millioner.

Øvrige nøkkeltall er lavere enn fjoråret, skriver NCC.

– Resultatforbedringen skyldes god drift og effekt av organisatoriske og strategiske tiltak som er gjennomført siste tolv måneder. Tiltakene har gradvis bidratt til å styrke lønnsomheten innen bygg. Fremtidige tiltak vil ha fokus på økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft i både bygg og anlegg, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Fra og med 1. juli har NCC Construction redusert antall byggregioner fra to til én, men beholdt strukturen med distriktskontor. Den nye byggregionen ledes av regiondirektør Thomas Re Johnsen.

Høy asfaltproduksjon

NCC Roads har, ifølge pressemeldingen, hatt en god start på asfaltsesongen, og en jevn produksjon av steinmaterialer.

Innen veiservice har det vært normalt høy aktivitet i vårmånedene.

NCC Property Development har, ifølge meldingen, fokusert på utvikling av sine eksisterende eiendommer i andre kvartal. I Oslo-regionen har selskapet ett kontorprosjekt under bygging, og Østensjøveien 27 i Oslo ble 100 prosent utleid i andre kvartal.

NCC Bolig overleverte i andre kvartal 35 boliger av byggetrinn ett av prosjektet Crescendo i Bergen.

NCC Constructions H-verdi i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014, inkludert underentreprenører, var 3,1 og sykefraværet var 4,7 prosent. Tilsvarende tall per 30. juni 2013 var henholdsvis 4,6 og 4,7, heter det i pressemeldingen.