Illustrasjonsfoto: NCC

NCC asfalterer for tre kommuner i Hordaland

NCC Industry har signert asfaltkontrakter med Hordalandskommunene Voss, Os og Fusa.

I Voss kommune skal NCC Industry levere rundt 9 500 tonn asfalt. Kontrakten ble vunnet på pris og leveransedyktighet.

– Kontraktene i Hordaland er viktig for å forankre vår tilhørighet i lokalmarkedet og bidrar derfor til å styrke vår markedsposisjon, sier Stian Lyngsgård, områdesjef Entreprise Sør-Vest i NCC Asfalt.

Voss kommune har vært kunde hos NCC i flere år gjennom Hardangerkommunenes innkjøpssamarbeid. I år valgte imidlertid Voss kommune å gå ut av innkjøpssamarbeidet og utlyse egen kontrakt.

For kommunene Os og Fusa er kontrakten anslått til rundt 6 000 tonn asfalt per år i en 4,5 års avtale. For NCC-avdelingen i Bergen er dette en strategisk viktig kontrakt som sikrer god tilstedeværelse i en region med høy aktivitet i anleggsmarkedet.

NCC Industry vil, så langt det lar seg gjøre, levere den patenterte LTA-asfalten NCC Green Asphalt og høy grad av gjenbruk på disse kommunekontraktene. Asfaltarbeidet planlegges utført fra mai/juni og utover sommeren.

– Vi er svært godt fornøyd med å fortsette våre leveranser til disse kommunene som vi har hatt et godt samarbeid med gjennom flere år. Samtidig som vi bekrefter vår posisjon i markedet som ledende i kommunemarkedet, avslutter Lyngsgård.