Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen / NBBL

NBBL-undersøkelse: Nordmenn tror boligprisene vil øke

NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra 20,4 i juni til 22,1 i august.

– Barometeret bekrefter inntrykket av høy temperatur i markedet. Stadig flere tror på stigende boligpriser, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL i en pressemelding.

Oppgangen modereres imidlertid noe av at folket ikke lenger er fullt like sikre på at renten forblir null for «alltid». Andelen som tror på boligprisoppgang øker fra 42 til 49 prosent

- Koronakrisen i boligmarkedet så ut til å være et tilbakelagt kapittel allerede på forsommeren. Utviklingen fra juni forsterker det inntrykket. Andelen som tror på boligprisoppgang har steget fra 42 til 49 prosent (gjennomsnittet siden oppstart i 2018 ligger til sammenligning på 48 prosent). Samtidig har andelen som forventer lavere boligpriser falt fra 13 til åtte prosent. Detaljene i undersøkelsen viser fortsatt at troen på boligprisoppgang er sterkest på Østlandetskriver NBBL i meldingen.

Mange av de som ble permitterte i vår er tilbake i jobb, men langt i fra alle. Det er fortsatt om lag dobbelt så mange ledige som før koronakrisen.

– For boligmarkedets del så er det imidlertid vel så mye frykten for å miste jobben som påvirker. Og svarene i undersøkelsen tyder på at forventningene i arbeidsmarkedet er normalisert. Andelen som frykter for å miste jobben ligger stabilt på seks prosent, sier Bjerknes.

Undersøkelsen viser at fire av ti forventer økt rente det neste året. Det er litt flere enn på forsommeren.