Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen / NBBL

NBBL: Seks av ti forventer fortsatt økt rente

Boligmarkedsbarometeret faller fra 11,1 i november til 10,0 i desember. Forbrukere og økonomer er samtidig uenige om rendenivået i det nye året.

Det skriver Norske Boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding tirsdag.

Hele seks av ti nordmenn forventer fortsatt økt boliglånsrente, i kontrast til at stadig flere økonomer nedjusterer renteprognosene for det kommende året, heter det i pressemeldingen.

– Kun tre prosent tror på rentenedgang. Folkets forventninger ser dermed ut til å være på kollisjonskurs med mange økonomer som tror at rentetoppen er nådd. I NBBL forventer vi at renten forblir uendret i desember, men mener at det vil være fornuftig av Norges Bank å fortsatt holde muligheten åpen for renteøkning i mars, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Andelen som tror på stigende boligpriser øker fra 44 prosent november til 46 prosent i desember, og bryter dermed en seks måneders fallende trend, skriver NBBL.

Boligprisforventningen avslutter dermed 2019 litt under det historisk gjennomsnittet på 51 prosent. Nivået tilsier dermed at den moderate boligprisutviklingen fortsetter inn i 2020.

Seks prosent oppgir at de er bekymret for egen jobbsituasjonen det neste året. Det er en liten oppgang fra tidligere, men vitner fortsatt om ok utvikling i norsk økonomi. Vi ser imidlertid tegn til veksten dempes på andre områder. Lavere vekst i norsk økonomi, årets renteoppgang og høy boligbygging vil dempe boligprisveksten neste år. NBBLs forventer derfor at boligprisene vil holde seg nær dagens nivå gjennom hele 2020.