Administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.

NBBL om TEK17: - Regjeringen innfrir

Norske Boligbyggelag (NBBL) mener TEK17 vil gjøre boligbyggingen enklere, og kanskje også billigere, men hadde håpet på et enda større løft.

– NBBL støttet forslagene som var på høring, og er fornøyd med at regjeringen nå innfrir sine lovnader. Men det er verdt å merke seg at noen av forenklingene som ble foreslått, ikke ble vedtatt. I tillegg er det kostbart og ressurskrevende å implementere ny forskrift. Vi hadde derfor håpet at den store endringen av TEK ikke skjedde før det var gjort et mer betydelig løft i retning forenkling, brukervennlighet og digitalisering. Det ville vært mer hensiktsmessig, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek, i en pressemelding torsdag.

NBBL mener endringene til krav om bod utgjør forenklinger som gir fleksibilitet, men at det nok vil være mange boligprosjekter som likevel ikke reduserer bodkapasiteten.

NBBL tror forenklingene i regelverket om snusirkler og stigning vil kunne gi reduserte byggekostnader uten at det går utover brukskvaliteten i stor grad.

«Mange av kravene i TEK10 var unødvendige og er heldigvis fjernet», skriver NBBL, og trekker her frem kravet om tilstrekkelig antall parkeringsplasser. NBBL skriver dog at det er bra at det fremdeles stilles krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede.