Administrerende direktør Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

NBBL: - Liten grunn til ungdomsjubel

- NBBL så fram til et statsbudsjett hvor regjeringen styrket BSU-ordningen. Dessverre ble det ikke slik, skriver Norske Boligbyggelags Landsforbund i en pressemelding.

- Det foreligger heller ikke andre vesentlige tiltak i budsjettet som letter situasjonen for ungdom på boligmarkedet, sier adm. dir. Thor Eek, i NBBL, i en kommentar til regjeringens budsjettforslag.

Svekket realverdi på BSU-ordningen

Selv om BSU-ordningen ble noe forbedret ved nyttår, har boligprisveksten og strengere egenkapitalkrav resultert i at verdien av ordningen i realiteten har blitt svekket år for år.

- Derfor burde BSU-ordningen blitt økt ytterligere fra dagens maksimale spareramme på 200 000 kroner, til en ramme på 300.000. Det årlige sparebeløpet burde også vært hevet til kr. 30.000, for så å følge boligprisutviklingen. Et sparebeløp på 300.000 ville i dag dekket kravet til egenkapital som Finanstilsynet har satt for en bolig til ca. 2 mill. kroner, sier Thor Eek.

Hadde signalisert flere studentboliger

I regjeringserklæringen er det trukket opp et mål om økt studentboligbygging. Dette følges nå opp med en økning fra 1300 til 1500 boliger pr. år.

- Dette er vesentlig lavere enn hva som tidligere har vært signalisert som et måltall, både fra regjeringspartiene og deres støttepartier på Stortinget. En økning til 2000 boliger pr. år ville representert et løft, dagens forslag gjør ikke det, understreker Thor Eek.

Lite ungdomsvennlig startlånsordning

Målgruppen for Husbankens startlånordning ble under den forrige regjeringen strammet inn i en lite ungdomsvennlig retning. Det gjøres ingen endringer i dette i det foreliggende budsjettforslaget.

- Samlet sett har ungdom liten grunn til å juble over regjeringens boligtiltak i dette budsjettforslaget. Vi får håpe budsjettprosessen i på Stortinget drar resultatet i en noe mer ungdomsvennlig retning, avslutter Thor Eek.