40 prosent tror på videre boligprisfall de neste tolv månedene. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

40 prosent tror på videre boligprisfall de neste tolv månedene. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NBBL: Fire av ti tror på videre boligprisfall det neste året

Tall fra NBBLs boligmarkedsbarometer for november viser at 40 prosent tror på videre boligprisfall de neste tolv månedene.

– Forventninger om boligprisfall kan virke dempende på boligetterspørselen. Tror man boligprisene skal falle, vil man kanskje utsette boligkjøpet eller utvise forsiktighet i budrundene. Flere vil nok også velge å selge før de kjøper, noe som på kort sikt kan føre til et økt tilbud av bruktboliger på markedet, sier sjeføkonom Hilde Karoline Midsem i Norske Boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding.

Etter en sterk nedgang i oktober, tror nå 37 prosent at boligprisene skal falle litt, mens 3 prosent tror de skal falle mye. Andelen som tror på uendrede boligpriser, holder seg stabil på 26 prosent, mens 27 prosent tror på boligprisvekst.

Samtidig venter nesten ni av ti høyere boliglånsrenter neste år.