Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

NBBL etterlyser taktskifte i boligpolitikken

Regjeringen lover et taktskifte i boligpolitikken, men dette budsjettet leverer foreløpig ikke, mener NBBL.

– Regjeringen kan fortsatt få vanlige folk med seg, ikke mot seg, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL i en pressemelding.

– Det er et stort behov for en grønn og inkluderende boligpolitikk. NBBL skulle gjerne sett at Støre-regjeringen foreslo tiltak som gir økt boligbygging, startlån for unge voksne som mangler egenkapital, og én Enøk-milliard for grønn omstilling av folks boliger, legger han til.

Regjeringen vil om fire år bli målt på om det er bygget nok boliger, og at flere eier egen bolig, understreker NBBL.

– Det koster alt for mye å skaffe seg egen bolig. Derfor må det bygges mer, særlig i pressområder, slik at boligprisgaloppen ikke fortsetter, sier Fredriksen.

En rapport fra Oslo Economics på oppdrag av Husbanken anslår at det er om lag 200.000 ufrivillige leietakere i Norge i dag.

– Mange unge sliter særlig med egenkapitalkravet til tross for at de har inntekt. Regjeringen og budsjettpartnere bør finne rom i budsjettet for å gjeninnføre startlån til boligkjøpere, med betalingsevne, men uten tilstrekkelig egenkapital, sier Fredriksen.

NBBL etterlyser også tiltak mot enøk-tiltak i boliger, og ber regjeringen innføre en nasjonal støtteordning til ladeinfrastruktur for elbiler i borettslag, sameier og garasjelag.