Foto: Nadia Frantsen/NBBL

NBBL: Boligprisene falt 0,3 prosent i fjerde kvartal

Prisene på borettslagsboliger falt 0,3 prosent i fjerde kvartal. For 2018 under ett har prisene økt med 2,8 prosent, viser tall fra NBBL

De regionale tallene viser en oppgang i Oslo og Stavanger, og nedgang i Trondheim og Tromsø – og ellers om lag uendrede priser.

Boligprisene er preget av sesongmønster og fjerde kvartal er ifølge Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) historisk et svakt kvartal.

– En nedgang på 0,3 prosent er overraskende sterkt sett i lys av høy boligbygging, renteoppgang og økt usikkerhet i internasjonal økonomi. I det store bildet kan vi konkludere med at boligprisene har stabilisert seg og flatet ut i løpet av 2018, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL.

For 2019 er NBBLs hovedscenario en prisstigning på 4 prosent.

– Vi holder enn så lenge en knapp på fortsatt god utvikling i norsk økonomi og tror på fortsatt boligprisvekst i 2019. Men sjansen for at vi tar feil er større enn vanlig, sier Eek.

NBBL er interesseorganisasjonen for boligbyggelag, og 41 boligbyggelag er tilsluttet organisasjonen. Boligbyggelagene forvalter om lag 510.000 boliger i over 12.700 boligselskap over hele landet.