NAWSARH helikopterbase Florø

Eirik Sande (t.v) og Jan Arve Solheim er henholdsvis prosjektleder og anleggsleder for Consto SFJ på helikopterbasen.
Nlogo

Nlogo

FørdeSementvare

FørdeSementvare

Ullaland

Ullaland

Skårvvs

Skårvvs

Vestneslogo

Vestneslogo

Holvik

Holvik

Midthauglogo

Midthauglogo

Den nye helikopterbasen i Florø er den femte oppgraderte helikopterbasen i regi av Forsvarsbygg. Consto SFJ er totalentreprenør.

Fakta

Sted: Florø

Prosjekttype: Helikopterbase

Byggherre: Forsvarsbygg

Arkitekt: Prosjektering og detaljert forprosjekt: Longva Arkitekter – Arkitekt for Consto: Nordic - Office of Architecture

Areal: Ca. 4.000 kvadratmeter

Prosjektkostnad: Ca. 200 millioner kroner eks. mva.

Totalentreprenør: Consto SFJ

Rådgivende ingeniører: LARK, RIB, RIBfy, RIBr: Norconsult. RIV rør: Skår VVS l RIV vent: Klimaexperten l RIE: Ivest Consult

Underentreprenører og leverandører: Betong, tømrer: Consto SFJ l Grunnarbeider: Trygve Ullaland l Rør og sprinkler: Skår VVS l Elektro/SD: Fokus Elektro/GK l Blikkenslager, ventilasjon: Klimaexperten l Anleggsgartner: Anleggsgartner Baarøy l Betongelement: Førde Sementvare l Prefab. yttervegg: Are Treindustrier Kaupanger l Stålkonstruksjoner: DS Nor l Glass/alu: Holvik Glas l Innerdører: Swedoor l Systeminnredning og himlinger: Vestnes Ocean l Maler, belegg, fliser: Den Danske Maler l Heis: Schindler l Lås og beslag: Dormakaba l Porter: Butzbach l Rekkverk/trapp: Midthaug l Utvendige porter: Euroskilt l Gjerder: Bergen Gjerdenett l Solskjerming: Klimatek l Asfalt: Veidekke Infrastruktur l Hulldekke: Contiga l Traverskran: Munck Cranes l Industrigulv: Acrylicon l Kjøkken: Norema/Bygg-makker Bruland l Taktekker: Fløysand Tak l Klatrevegg/sikringssimulator: Tjelmeland

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Prosjektnavnet NAWSARH er en forkortelse for Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter. Dette er Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre. Prosjektet ble startet opp i 2007 med mål om at alle Sea King-helikoptrene skal erstattes med nye, tidsmessige redningshelikoptre. I 2013 ble det underskrevet kontrakt om kjøp av 16 helikoptre av typen AW101, kalt SAR Queen. Prosjektet inkluderer også infrastruktur- og basetiltak, vedlikehold, logistikk og drift.

Når prosjektet snart er gjennomført skal basene driftes av Forsvaret gjennom 330-skvadronen sammen med Forsvarsbygg som har ansvaret for det bygningsmessige. Foreløpig driftes helikopterbasen i Florø av CHC Helikopter Service på kontrakt.

Høsten 2020 ble det første av den nye generasjonen redningshelikopter satt i drift ved basen på Sola.

Fire allerede i bruk

– De nye helikopterbasene på Ørland, Sola, Rygge og Banak flystasjoner er allerede oppført og tatt i bruk. I Florø har vi nå bygget ny hangar med verksted og fasiliteter for administrasjon og personal, undervisning, trening og beredskap. I tillegg pusser vi opp eksisterende hangar og lokaler for tilstedevakt, sier prosjektleder Svein Rune Skauge i Forsvarsbygg.

I den eksisterende hangaren er det montert en klatrevegg, også kalt sikringssimulator. Blant annet er det en simulert fjellhylle i veggen. Her kan redningsmannskapene trene på operasjoner.

– Det er blitt veldig fint. Fasilitetene for redningsmannskapene er gode. Nå skal to nye redningshelikoptre inn, der det ene hele tiden skal være i beredskap. Vi bygger for Forsvaret, det er de som skal bruke helikopterbasen. CHC drifter i en overgangsperiode mens de faser inn de nye redningshelikoptrene og driver opplæring. Den totale prosjektkostnaden er i overkant av 200 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, opplyser Skauge.

4.000 kvadratmeter

Det nye bygget på om lag 3.000 kvadratmeter var ferdig tidligere i høst og er tatt i bruk. Den nye hangaren er 970 kvadratmeter, mens administrasjons- og personaldelen er over to plan, hvert på cirka 1.000 kvadratmeter. Den rehabiliterte hangaren er rundt 1.400 kvadratmeter. Det vil si at den totale bygningsmassen er over 4.000 kvadratmeter. Helikopterbasen ligger i fortsettelsen av Florø Lufthamn, like ved sentrum i det som blir omtalt som landets vestligste by.

Basen er døgnbemannet med seks personer i hvert vaktlag. Det betyr at mannskapene også sover på basen, med 15 minutters responstid.

Når 330-skvadronen tar over driften av Florø-basen igjen, vil det bli 30-40 ansatte i driften, ifølge Firdaposten. Et helikopter med mannskap vil til enhver tid stå klart til å rykke ut. Maskin nummer to er til service og vedlikehold i nabohangaren.

Erstatter Sea King

Sea King-helikoptrene som har vært i drift siden 1973 blir nå avløst av SAR Queen, en maskin som kan ta opptil 30 passasjerer, har tre motorer og rekkevidde på nær 140 mil. Når alle de 16 nye helikoptrene kommer i drift, i kombinasjon med moderne baser, styrker det beredskapen for søk og redning.

SAR Queen har bedre sensorkapasitet, rekkevidde og en forbedret evne til operasjoner i ekstreme og kalde værforhold, ifølge NRK.

Redningshelikoptrene i Florø opererer i regionen forbi Ålesund i nord, forbi Bergen i sør, og i fjellområdene østover mot hovedstaden. Helikopterbasen har mellom annet en sentral rolle i TV 2-serien «Reddet» som går for tiden. Også en episode i den kommende sesongen av 71 grader Nord - Norges Tøffeste Kjendis er spilt inn med utgangspunkt i basen, får vi vite.

Hensyn til flyplassen

Byggearbeidet er gjennomført mens det har vært full operativ drift på helikopterbasen og Florø lufthamn.

– Det har vært krevende å bygge med full aktivitet på helikopterbase og flyplass. Alt vi skulle gjøre som kunne tenkes å komme i konflikt med flyaktiviteten, måtte avklares. Det kunne eksempelvis være lys på gravemaskiner når fly kom inn for landing, eller opp- og nedmontering av kraner, sier prosjektleder for Consto, Eirik Sande.

Anleggsleder Jan Arve Solheim sier de har vært veldig nøye med tiltak for helse, miljø og sikkerhet.

– Blant annet har vi vært veldig oppmerksomme på at ting ikke skulle kunne fly avgårde i vinden og skape farlige situasjoner for flytrafikken. Vi har kommunisert jevnlig med flytårnet. Det har også vært utfordringer med vaktlag som skulle sove når vi skulle bygge. Vi har prøvd å ta hensyn til hverandre så godt som mulig, og totalt sett har det gått bra.

Fjernet 50.000 kubikk masser

De forteller at det nye hangarbygget er satt opp på en tidligere ubebygget tomt i fortsettelsen av flyplass og helikopterbase østover.

– Det var fjell og skog her da vi begynte på tomten i november 2020. Vi har fjernet 50.000 kubikkmeter masse. Masse som ikke kunne brukes videre, er kjørt til avfallshandtering. Sprengtstein er kjørt til en båtforening for etablering av ny småbåthavn. Det var en kald vinter i fjor da vi holdt på. Det var heldig, for vi unngikk løse, våte jordmasser, sier Solheim.

– Betongarbeidet begynte 18. mai 2021.

Bygget står på et fundament av betong. Bærende konstruksjoner er stål og betongelementer. I utvendige vegger er prefabrikkerte tømmervegger fra Are Treindustrier Kaupanger, i kombinasjon med betongelement. De prefabrikkerte veggene er sprøytisolert på stedet og kledd på innsiden. Utvendig fasade på hangardelen er TRP aluminiumsfasade med Paroc innenfor. Sosialdelen er tømmervegger med TRP. Taket er isolert og tekket Q-dekke. På den eksisterende hangaren er aluminiumsfasaden beholdt.

Acrylicon på gulv

Consto har utført betong- og tømrerarbeid i egenregi. Innvendig rominndeling er bygget med reisverkvegger. Gulvene i verksted- og hangarområdene er Acrylicon, mens det i administrasjons- og personalområdene er belegg. Innvendige tak i personalområdene er systemhimling. Innvendige vegger en kombinasjon av spark-let og malt gips og systemvegger.

Sande sier utbyggingen har gått bra, selv om ferdigstilling er noe forsinket.

– Vi ble noe forsinket av en 300 meter lang avløpsledning som ikke var fanget opp i planleggingsprosessen. Det ble et spørsmål om man skulle velge pumpe eller selvfall siden det er veldig lite fall. Valget ble til slutt selvfall. Mot slutten kom det inn ønske om nytt varmeanlegg i den gamle delen, dette var et tillegg til det som i utgangspunktet ble avtalt med byggherre, sier Sande.

– Da vi ble ferdig med nybygget i august, flyttet mannskap og utstyr over i den nye delen, før vi begynte på rehabiliteringen i den gamle delen, forklarer prosjektlederen.

På utsiden av bygget er det gjort en stor og ganske komplisert jobb av Veidekke Industri med asfaltering av 8.000 kvadratmeter.

– Helikopterbasen vil ha minimalt med fall på flyside og samtidig ingen dammer. Utfordrende, men vi har fått det til, sier Sande.

Bygget blir varmet av varmepumpe luft-til-luft, elkjele og gass.


Flere prosjekter