Nav: Fortsatt lave, stabile ledighetstall i mars

Det var en ørliten økning i antall arbeidsledige i mars. 2,2 prosent av arbeidsstyrken sto uten jobb, viser tall fra Nav.

Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med bare 100 personer.

53.500 er registrert som helt ledige, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør 64.300 personer, som er 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 23.500 personer delvis ledige. Samlet er 87.800 registrert som arbeidssøkere hos Nav, og det utgjør 3 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten holdt seg stabil i mars. Den er fortsatt på et lavt nivå, og etterspørselen etter arbeidskraft er høy. De siste månedene har det imidlertid blitt færre ledige stillinger, særlig innen bygg og anlegg, kontorarbeid og reiseliv og transport, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Nav har nylig anslått at økningen i 2023 ikke blir stor, og at ledigheten fortsatt vil holde seg på et lavt nivå her i landet.