64.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av februar. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er lavere enn før pandemien, ifølge Nav. Foto: Terje Pedersen / NTB
64.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av februar. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er lavere enn før pandemien, ifølge Nav. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nav: Færre helt arbeidsledige nå enn før pandemien

64.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av februar. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er lavere enn før pandemien, ifølge Nav.

– Justert for sesongvariasjoner er nå antallet helt ledige lavere enn før pandemien. Vi må faktisk helt tilbake til før finanskrisen i 2008 for å finne et lavere nivå. Vi ser også at etterspørselen etter arbeidskraft er på et rekordhøyt nivå med mange nye utlyste stillinger, sier statistikksjef Ulf Andersen i Nav i en pressemelding.

9.200 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 13.200 av de delvis ledige.

Ved utgangen av februar er det registrert 119.400 arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er nedgang på 9.500 arbeidssøkere fra januar.

Oppheving av koronatiltak årsaken

I løpet av februar ble det registrert 12.700 nye arbeidssøkere hos Nav. Det tilsvarer om lag 600 per virkedag, mot 1.000 i januar.

Nedgangen i arbeidssøkere var størst i reiselivsbransjen og transportbransjen, hvor det til sammen var 4.300 færre arbeidssøkere.

Andersen sier nedgangen henger sammen med at regjeringen i februar fjernet de fleste koronatiltakene.

Størst nedgang i Oslo og Viken

I Oslo og Viken sank andelen arbeidssøkere mest med henholdsvis ned 10 og 9 prosent i februar. Mens i fylkene Møre og Romsdal og Troms og Finnmark var nedgangen minst, med 3 prosent begge steder.

Det var i tillegg færre arbeidssøkere i alle aldersgrupper. Aandelen helt ledige var høyest i aldersgruppen 20–24 år, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Aldri før er det registrert høyere etterspørsel etter arbeidskraft per virkedag, med 31 prosent flere utlysninger enn i februar i fjor.