NAV Bodø

NAV Bodø

Sted: Bodø

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad eks mva: 126 millioner kroner

Bruttoareal: 7.500 kvm

Byggherre: Sjøgata 41/43

Totalentreprenør: Skanska Norge

Teknisk entreprise: Skanska Tekniske Entrepriser

Prosjektleder: Prosjektpartner

Arkitekt: Voll Arkitekter

Rådgivere: RIB: Myklebust - RIB Prefab: Arcon prosjekt - RIV: Skanska Tekniske - RIE: Elektro - RIGeo: Multiconsult - RIBr: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Riving: AF Decom - Grunnarbeider: Mesta - Sprengning: Wiik Fjellsprenging - Peling og spunting: Nordenfjelske Spunt og Peleservice - Stål bæresystem: Nordland Betongelement - Stål montasje: BEKO Industriverksted - Taktekking: Nordland Tak - Glassfasader: Glassmontasje - Vinduer: NorDan - Maler, gulvlegger og gulvsparkling: Lundquist Måleri - Mur, flis og naturstein: Naturstein Montering - Glassvegger: Team Innredning - Kontorvegger: Rollform - Blikkenslager: Nordland Tak - Rørlegger: Nilsson (UE for Skanska Tekniske) - VVS: GK Norge AS avd. Bodø (UE for Skanska Tekniske) - Adgangskontroll elektro: Elektro Bodø (UE for Skanska Tekniske) - Branntetting: Brannsikring Nord - Ståldører: Lettbyggteknikk - Tredører: Jeld-Wen Norge - Lås og beslag: Bodø Sikkerhet & Lås - Heis: Otis - Trafo: BE Energimontage og Bodø Energi - Stillas: Bautas - Utomhus og asfalt: Anleggsgartner Svein Erik Johansen - Maskinutleie og byggvarme: UCO Bodø

De forskjellige funksjonene som utgjør NAV er nå lokalisert i et nytt bygg i Bodø sentrum.

Bygget ligger i Sjøgata ved hovedinnfartsåren til sentrum. Det er tegnet av Voll Arkitektur og ført opp i totalentreprise av Skanska Norge.

7.500 kvadratmeter
Over bakkenivå er det fem kontoretasjer over bakkenivå. Under bakken ligger det en etasje som rommer parkeringsanlegg, tekniske rom og et fjernarkiv. Prosjektleder Anders Coucheron i Skanska Norge forteller at bygget er på 7.500 kvadratmeter og har kostet 126 millioner kroner eks mva. Det ble oppført innen tidsplan og budsjettramme og med null byggfeil. Tiltakshaver er Sjøgata 41/43 AS. Byggestart var i august 2008. Bygget stod ferdig i november 2009.

170 arbeidsplasser
Bygget rommer inntil 170 kontorarbeidsplasser. I dag er det 150 personer som arbeider her. Med unntak av en halv etasje er det innredet med cellekontorer. I femte etasje ligger det en kantine med plass til 90 personer og fire møterom. De to største møterommene kan slås sammen og da får 200 personer plass.

SVT-system
Tomten er på 1.250 kvadratmeter og er flat. Coucheron sier grunnen består av fjell og fyllmasser. – Vi har sprengt ut cirka 3.000 kubikkmeter faste masser fra tomten. I fronten står det 12 peler som går inntil 12 meter ned i grunnen.

Bygget er tilnærmet rektangulært, med unntak av en buet vegg mot Sjøgata. Bærende konstruksjon er et SVT-system, der stål fylles med betong. Det er brukt hulldekker som etasjeskillere. Bærekonstruksjonen ble bygget med en etasje per uke. Taket er flatt, isolert (30 cm) og tekket med papp. Veggene er isolert (25 cm) og forblendet med lyse granittplater, med unntak av et trappe- og heishus som er kledd med korrugerte metallplater. Innvendig er det belegg på gulv, fleksible kontorskillevegger med glass opp til himling og systemhimlinger.

VAV
Konstruksjonen ble tørket ut med gassvarme i tre måneder. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Vinduene er aluminiumskledde trevinduer, noe som gir lang levetid. Fasadematerialene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Både bygget og områdene utenfor har universell utforming. Fortauet mot Sjøgata er oppvarmet.

Bygget har vannbåren oppvarming basert på elektrisitet. Senere kan fjernvarme bli aktuell som energikilde. Ventilasjonsanleggene er behovsstyrt (VAV) med individuell regulering av varme og luftmengde på hvert kontor. Bygget er fullsprinklet og har sentral driftskontroll. Solavskjerming skjer med persienner i glasset, samt med utvendige skjermer i femte etasje.

Krevende grunn
Coucheron forteller at den største utfordringen i prosjektet var grunnforholdene. – Tomten var trang og ligger ved en hovedinnfartsåre. I tillegg ligger NRK på nabotomten. Av hensyn til sendinger og til kabler i grunnen måtte vi være forsiktige når vi sprengte. Da aktiviteten var på topp var 120 personer i arbeid på byggeplassen. Sorteringsgraden på byggavfall var på 84 prosent. Vi tar med oss nyttige erfaringer fra dette prosjektet, blant annet at god planlegging gir raskere byggetid. Høy egenproduksjon har også bidratt til rask byggetid. Skanska utførte selv montering av stål, kontorskillevegger og himlinger.

Sivilarkitekt Kim Sørensen i Voll Arkitektur sier at prosjektet har gått greit uten spesielle utfordringer. – Vi hadde et godt samarbeid med aktørene og spesielt med Skanska Norge. Det mest spesielle i bygget er nok fasadene av granitt.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter