Fosen-saken har skapt stort engasjement. Her fra en demonstrasjon utenfor slottet i mars.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Fosen-saken har skapt stort engasjement. Her fra en demonstrasjon utenfor slottet i mars. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Naturvernforbundet krever granskning av Fosen-saken

Naturvernforbundet krever en uavhengig granskning av statens håndtering av Fosen-saken.

– Et minimumskrav må være at staten følger Høyesteretts tolkning av SP-konvensjonen, og at vi i det minste slutter å gi såkalt forhåndstiltredelse til å ekspropriere områder som rammer uerstattelige urfolksrettigheter, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Uttalelsene kommer i sammenheng med at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag kommer med sin innstilling til SVs forslag om en uavhengig granskning av Fosen-saken.

Gulowsen mener en slik granskning er helt nødvendig og påpeker at Sametinget ba om en slik granskning allerede i mars i fjor.

– Vi håper derfor at kontroll- og konstitusjonskomiteen innstiller på å gjennomføre denne uavhengige granskningen, og at man sørger for tiltak som sikrer at man ikke havner en slik situasjon igjen, sier Gulowsen.