Nasta sin elektriske 16-tonner tok imot 340 kilowatt under en ladetest med Skagerak Energi sin mobile batterløsning. Foto: Nasta.
Nasta sin elektriske 16-tonner tok imot 340 kilowatt under en ladetest med Skagerak Energi sin mobile batterløsning. Foto: Nasta.

Nasta ladet el-graver på rekordtid

Nasta har fått svar på hvor mye maskinleverandørens elektriske16-tonns gravemaskin egentlig kan ta imot, og hvor mye batteriet kan levere.