Leder for forretningsutvikling Henrik Anholt (fra venstre), administrerende direktør Tom Johansen og styreleder Lars Næss i Nasta.

Nasta-eier kjøper opp svensk Hitachi-forhandler

Eierselskapet til Nasta, Sørenco AS, har inngått avtale med Delcea AB om kjøp av 100 prosent av aksjene i den svenske Hitachi-forhandleren Delvator AB.

Avtalen ble inngått tirsdag 6. oktober, og Sørenco tar over Devaltor med umiddelbar virkning.

På grunn av smittesituasjonen i Skåne på avtaletidspunktet måtte selve closingen foregå digitalt. Administrerende direktør Tom Johansen i Nasta (fra venstre), tidligere Delvator-eiere Christer Arvidson og hans datter Lotta Lundquist, med Fredrik Røed og Finn Erik Røed, som begge representerer Sørenco, morselskapet til både Nasta og Delvator etter oppkjøpet. Foto: Nasta

Delvator AB importerer, markedsfører, selger og utfører service på anleggsmaskiner fra Hitachi Construction Machinery. Bedriften har 40 egne ansatte, og et landsdekkende nettverk av servicepartnere. Totalomsetningen i Sverige i siste avvikende regnskapsår, som ble avsluttet i april 2020, var 336 millioner svenske kroner.

Partene er enige om å ikke avsløre pris eller betingelser for oppkjøpet.

Søsterselskaper

Nasta, Nasta Utleie og Delvator vil fra nå av operere som likeverdige søsterselskap under same eier, og administrerende direktør Tom Johansen og leder for forretningsutvikling Henrik Anholt i Nasta går inn i Delvator-styret.

– I første omgang blir vi nå en større og en mer betydningsfull part i forhandlinger, men vi tror ikke man vil merke noen store endringer på Nasta i Norge etter oppkjøpet. Delvator har gjort det godt i Sverige, og vi ønsker ikke å snu trill rundt på driften. Det blir de samme ansatte som fortsetter der. For omtrent tre år siden overtok Nasta aksjemajoriteten i Kiesel Norge AS. Siden da har dette firmaet økt omsetningen betydelig uten de store endringene i måten å drive på. Den solide virksomheten har likevel blitt enda bedre etter at den ble del av Nasta-familien. Vi tror vi kan oppnå samme effekt i Sverige, sier Johansen.

Henrik Anholt håper de kan se noen positive effekter av å styrke laget med et nytt svensk søsterselskap.

– Norske og svenske kunder har lignende behov, og vi gjør i dag mye av det samme arbeidet med blant annet standarder. Samtidig kan vi finne oss i situasjoner hvor vi sitter med maskiner på lager i et land som søsterselskapet etterspør i det andre. Selv om Norge ligger noen hestehoder foran de andre landene på elektriske maskiner i dag, er det ikke utenkelig at de store svenske byene også vil satse i den retningen.Det kan bety større nedslagsfelt for Nasta spesialproduksjon, sier Anholt.

Nummer én

Tidligere administrerende direktør og eier av Delvator AB, Christer Arvidson, ønsket å selge bedriften, og det var etter ønske fra Hitachi at han tok kontakt med Nasta med et tilbud.

– «Number one dealer in Europe» har de kalt Nasta, forteller Johansen.

Nasta-gruppen omsatte for 1.250 millioner norske kroner i 2019, og er dermed betraktelig større enn sitt svenske motstykke.

– Vi anser markedet i Sverige som like stort som i Norge, selv om det bor dobbelt så mange mennesker der. Hvis du ser på omsetningstallene, hvor de har 336 millioner, er markedsandelen absolutt større i Norge. Kanskje kan vi ha noe å bidra med på den svenske siden, sier Nasta-styreleder Lars Næss.

Utover å ha solgt noen bruktmaskiner over landegrensene, er dette første gang Nasta ser utenfor det norske markedet. Nasta-sjef Tom Johansen understreker at de ikke har noen videre planer om å satse internasjonalt utover overtakelsen av Delvator.

– Vi har nok å tygge i, sier han til Byggeindustrien.

Delvator har hovedkontor i Eslöv i Skåne, en avdeling i Härnösand og et heleid verksted i Stockholm.