Foto: Håkon Mosvold Larsen

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Når grønne satsinger blir selve businessmodellen

Grønne verdier og bærekraft har lenge vært flosklene som har væt en del av det totale bildet for aktørene innen byggenæringen. Nå er dette i ferd med å bli driverne i selve forretningsmodellene i verdikjeden, men vi må vokte oss for at ikke energikrisen og prisgaloppen skaper forsinkelser i den nye måten å arbeide på.