Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan er skandaløst dårlig når det gjelder å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veiene, mener NAF. Foto: Jon Eeg / NTB
Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan er skandaløst dårlig når det gjelder å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veiene, mener NAF. Foto: Jon Eeg / NTB

NAF: Nasjonal transportplan er en vedlikeholdsskandale

Stortinget er i ferd med å vedta en ny Nasjonal transportplan – men uten en klar plan for å hente inn vedlikeholdetterslepet på veiene. Skandaløst, mener NAF.

– Det er skandaløst at alle partiene er enige om å styrke vedlikeholdet av norske veier, men likevel ikke greier å samle seg om et mer offensivt opplegg. Veiene skriker etter mer vedlikehold. Det burde være fullt mulig å fjerne etterslepet på ti år, sier Thor Egil Braadland i Norges Automobil-Forbund (NAF) til NTB.

– Alle partiene sier at vedlikehold er viktig. Likevel går bare hver femte veikrone til vedlikehold. Norsk veipolitikk i dag er massiv nybygging, framfor å prioritere vedlikehold av den veien folk kjører på i hverdagen, sier han.

Merknader

I sine merknader til Nasjonal transportplan (NTP) påpeker både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet at vedlikeholdsetterslepet er svært stort.

De fire partiene, som til sammen har flertall i Stortinget, har likevel ikke gått sammen om å endre regjeringens forslag til NTP, som etter alle solemerker blir vedtatt når Stortinget voterer over planen tirsdag.

– Å legge fram en Nasjonal transportplan er det aller største gleden en samferdselsminister kan ha, men også den aller største prøvelsen, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) da det var hans tur til å entre talerstolen i mandagens debatt i Stortinget.

– Vi har ikke en utømmelig pengebinge, konstaterte han.

Frp: - Tomme løfter

Transportplanen vil gjelde fra 2022 til 2033. Totalt har NTP en ramme på drøyt 1.200 milliarder kroner, hvorav 123 milliarder er bompenger. Planen er den sjette i rekken som Stortinget vedtar.

Fremskrittspartiet kom tidligere mandag med skarp kritikk av NTP for å være alt for uforpliktende.

– Bare tomme løfter, konstaterte Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud.

AP: Ingen bred enighet

Ved siden av selve transportplanen skal de folkevalgte stemme over en svært lang rekke tilleggsforslag, i alt 372. Av disse står MDG bak hele 104 forslag.

Mange av forslagene gjelder konkrete enkeltprosjekter som de folkevalgte ønsker å få gjennom.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli påpeker at det er første gang siden 2005 at det ikke er bred enighet om NTP på Stortinget.

– Jeg kan ikke se at det er noe av det vi har lagt fram, som det ikke er et bredt flertall for, repliserte Hareide.