Naf mener at det trengs mer penger fra staten for å hente inn etterslepet innen vedlikehold på fylkesveiene. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Naf mener at det trengs mer penger fra staten for å hente inn etterslepet innen vedlikehold på fylkesveiene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Naf er bekymret for vedlikeholdet av fylkesveiene

Fylkene brukte 15,4 milliarder kroner på drift og vedlikehold av veier i fjor, ifølge en beregning fra Naf. Bilorganisasjonen er bekymret for fylkesveiene.

Summen som gikk til drift og vedlikehold i fjor, var ifølge Naf en økning på 1,7 milliarder høyere enn året før.

– Kostnadene øker betydelig, men andelen som går til vedlikehold, synker, sier pressesjef Ingunn Handagard.

Fra 2021 har kostnadene til drift økt med 37 prosent, mens summen til vedlikehold har økt med 8 prosent, viser tall som Naf har hentet fra Statistisk sentralbyrå.

– Fylkene bruker en stadig større andel av midlene på drift. Vi er bekymret for om det er nok igjen til vedlikehold. Fylkesveiene blir i stadig dårligere forfatning, sier Handagard.

Nafs beregninger viser et etterslep på vedlikehold i fylkene på rundt 105 milliarder kroner, i tillegg til et etterslep på rassikring på 61 milliarder kroner. Handagard mener at det trengs betydelig mer penger fra staten for å hente inn etterslepet.