Guro Hauge
Guro HaugeFoto: Arve Brekkhus

Næringen positiv til energirapport - fremhever fokus på energieffektivisering

Energikommisjonen slår fast at det er et like stort potensial for energieffektivisering og lokal energiproduksjonen, som i de store kraftutbyggingene frem mot 2030. Det gleder både BNL og de andre organisasjonene i byggenæringen, som nå forventer et taktskifte fra myndighetene.