Statssekretær Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Arve Brekkhus

- Næringen har det som må til

Statssekretær Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet rettet pekefingeren mot næringen da han holdt første innlegg under dag to på Byggedagene.

− Kostnadsutviklingen i norske boliger er næringens ansvar, men vi vil berede grunnen slik at dere også får hjelp til å senke kostnadene, sa Amundsen da han sto på Byggedagene-scenen med innlegget «Regjeringen forenkler regelverket – følger næringen opp?».

Statssekretæren benyttet anledningen til å påpeke grep som regjeringen har tatt, blant annet fjerning av tilgjengelighetskrav for de minste leilighetene og fjerning av søknadsplikt på noen mindre bygg.

− Vi er på linje med byggenæringen når dere ønsker forenkling. Vi vil ha de delene av regelverket som vi har behov for, men ikke mer, sa han.

Amundsen varslet også at regjeringen vil komme med ytterligere forslag til forenklinger av Plan- og bygningsloven til sommeren.

− Utgangspunktet mitt er at det bør være best mulig samspill mellom tilbud og etterspørsel, men når boligprisene stiger så mye som vi har sett, er det ikke det. Det bygges ikke nok, slo han fast.

Statssekretæren priset bransjens ambisjoner og arbeid gjennom Bygg 21, og mener man er på riktig vei.

− Når dere vil redusere byggekostnadene med 20 prosent innen 2020, er det et ambisiøst mål. Det krever mye av dere, men gevinsten blir desto større hvis dere klarer å nå dette målet. Jeg tror næringen, gjennom Bygg 21, har det som må til for å heve produktiviteten, sa Amundsen.