Etter at rekordmange nye biler ble registrert i Norge på tampen av fjoråret, stoppet det opp i starten av 2023. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Etter at rekordmange nye biler ble registrert i Norge på tampen av fjoråret, stoppet det opp i starten av 2023. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nær 24 prosent av biler i Norge er elbiler

Elbiler utgjør nær 24 prosent av alle registrerte personbiler i Norge. Hittil i 2023 utgjør elbiler 81,7 prosent av alle nye biler.

Hittil i år er det registrert over 66.000 nye biler. De aller fleste av dem, over 55.000, er elbiler, ifølge Statens vegvesen.

I den totale norske bilparken utgjør fortsatt fossilbiler en stor andel.

– Fordi norske personbiler i snitt er omtrent 18 år gamle før de vrakes, vil det ta noen år før andelen elbiler er større en andelen fossilbiler på norske veier, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

2023 startet svært trått i bilbransjen etter at det i desember ble satt rekord i antall nye personbiler registrert i Norge, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OVF).

– Januar 2023 fulgte på med det laveste registreringstallet vi har målt siden 1962, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Den siste tiden har tallet gått noe opp, men det er likevel registrert 2,9 prosent færre personbiler i første halvår enn i samme periode i fjor.

– 2023 startet med at det plutselig ble stille. Nesten ingen nye biler ble solgt, og nesten bare nye biler som allerede var kommet til landet, ble registrert, sier Thorsen.

I årets tre første måneder lå registreringstallene 15 prosent under fjoråret, mens takten økte i mai og juni.