Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Naboer med like boliger får ulik eiendomsskatt

I et sameie med 48 like boliger i Oslo, spriker eiendomsskatten fra 0 til over 3.000 kroner. Bingo, mener sameiet. Myndighetene sier forklaringen kan være ulik innrapportering.

Kjell Svenheim i sameiet Gørtz-feltet på Løren synes det er litt komisk at boliger som i utgangspunktet er så like, skattes så ulikt, men bak fliret ligger det et alvor, skriver Aftenposten.

– Skatten virker som bingo når like hus med samme markedsverdi får vanvittige forskjeller i skatt. For meg undergraver det tilliten til skattesystemet, sier han. Det er små variasjoner mellom rekkehusene fra 1972, men likevel får én nabo en skatteregning på 3.195, mens fem andre slipper helt.

Oslo kommunes kontor for eiendomsskatt sier ansvaret for den sprikende skatteberegningen ligger hos staten, det vil si skatteetaten.

– Deres tall baserer seg på det eierne selv har rapportert inn. Hvis eierne ikke har meldt inn samme areal, får de forskjellig skatt, sier prosjektleder Irene Tanke ved kontoret. Skatteetaten vil ikke kommentere i hvor stor grad de sjekker tallene som rapporteres inn fra boligeierne.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier alle kommuner som bruker skatteetatens tall, vil oppleve lignende avvik.