Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. Nå er det bekymringer i Vestby, der det er brukt TBM-masser fra Follobanen som byggegrunn. Foto: Stefan Offergaard

Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. Nå er det bekymringer i Vestby, der det er brukt TBM-masser fra Follobanen som byggegrunn. Foto: Stefan Offergaard

Naboer bekymret for forurenset drikkevann –  grunneiere har fått Bane Nor-brev om testing

19 grunneiere i Vestby har mottatt brev fra Bane Nor om testing av drikkevann. Bakgrunnen er deponering og gjenbruk av store mengder tunnelmasser fra Follobanen som kan gi avrenning av sulfatholdig vann.