Illustrasjon på eneboligene tiltakshaver ønsker oppført i Doktor Holms vei. Illustrasjon: Arkitekt Lorentz Gedde-Dahl
Illustrasjon på eneboligene tiltakshaver ønsker oppført i Doktor Holms vei. Illustrasjon: Arkitekt Lorentz Gedde-Dahl

Nabo bestilte naturkartlegging – det kan få konsekvenser for ni planlagte boliger på Holmenkollen

En nabo til en planlagt utbygging av ni eneboliger på Holmenkollen bestilte naturkartleggingsrapport for å undersøke naturverdiene i området. Rapporten fikk Bymiljøetaten til å anbefale flytting av byggene. Så bestilte tiltakshaver sin egen rapport som sår tvil om naboens rapport.