Nå utvides Kongssenteret i Kongsvinger

Første steg for å realisere utvidelsen av Kongssenteret starter når Brusenteret nå rives. Samtidig settes også boligprosjektet Dr Juells Park i gang etter at 34 av 50 leiligheter er solgt.

Det er en betydelig utvikling av området vest for Kongssenteret i Kongsvinger som settes i gang når arbeidene med å rive Brusenteret starter opp i løpet av månedsskifte oktober-november.

Det planlegges for åpning av det nye handelsbygget til julehandel i 2016.

- Vi er veldig glade for å endelig komme i gang med byggingen av det nye handelsbygget og ikke minst boligprosjektet. Dr Juells Park fikk en meget god mottakelse i markedet og leilighetene gikk raskt unna. Vi har dermed passert det nødvendige antallet for igangsettelse. Samtidig har vi leid ut majoriteten av lokalene i det nye handelsbygget, noe som gjør at vi kan starte arbeidene også der, sier utviklingssjef Fredrik S. Myhre i Citycon i en pressemelding. 

Det nye bygget vil fremstå som åpent med store glassflater og inngangsparti mot Brugata og det eksisterende Kongssenteret.

Det er ventet at Kongssenteret vil øke sin omsetning fra ca. 380 millioner kroner til nærmere 500 millioner kroner.