Ordfører Ellen Schjølberg i Grane (f.v.), utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, administrerende direktør Frode Nilsen i LNS AS er fornøyde med at utbyggingen er i gang. Foto: Statens vegvesen
Ordfører Ellen Schjølberg i Grane (f.v.), utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, administrerende direktør Frode Nilsen i LNS AS er fornøyde med at utbyggingen er i gang. Foto: Statens vegvesen

Nå starter Statens vegvesen og LNS byggingen av ny E6 forbi Trofors

E6 forbi Trofors i Grane har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals med smal vegbane og mange svinger. Nå erstattes den av en ny vei med 90 sone og god framkommelighet.

Byggestart for ny E6 i Grane kommune på Helgeland ble markert fredag.

– Det er befriende å endelig få starte den fysiske byggingen av denne strekningen. For å bygge riktig i et så krevende område har det vært helt rett å bruke mye tid på planlegginga og forhandlinger med entreprenørene. Nå er vi sikre på at vegen bygges på den best mulige måten, sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, i en pressemelding.

Bruer og tunneler

Fra Svenningelv til Lien skal det bygges 10,3 kilometer ny veg i ny trase vest for dagens E6. Den legges ganske høyt opp i terrenget på andre siden av Svenningelva og Vefsna.

Det nye veganlegget får 90 sone, to store bruer og to tunneler, samt nytt kryss til tettstedet Trofors i Grane kommune. Blant de største utfordringene ligger to kryssinger av Nordlandsbanen, samt bygging av veg gjennom områder med dårlig grunn, myr og syredannende berggrunn.

– Dette er et spennende og viktig prosjekt for oss og vi ser frem til å komme ordentlig i gang med byggingen over nyttår, sier administrerende direktør, Frode Nilsen, i LNS AS.

Arrangerer folkemøte

Selskapet vant byggekontrakten i skarp konkurranse med to andre tilbydere. Entreprenøren hadde ifølge pressemeldingen det beste tilbudet basert på tilbudspris og kvalitet. Det nye veganlegget skal etter planen tas i bruk i siste del av 2025.

Nilsen skryter av anbudsprosessen Statens vegvesen har gjennomført.

– Vi har lært mye om prosjektet gjennom gode forhandlinger og vi kan derfor levere langt mer presist på bestillingen enn i anbud uten forhandlinger. Kvaliteten på den ferdige vegen blir kort og godt bedre, sier Nilsen.

I månedsskiftet mellom oktober og november vil Statens vegvesen og LNS AS holde folkemøte i Grane for å informere innbyggerne om den kommende utbyggingen.