Slik kan det nye stasjonsområdet bli. Ill.: Sporveien/ MDH arkitekter
Slik kan det nye stasjonsområdet bli. Ill.: Sporveien/ MDH arkitekter

Nå starter planleggingen av nye Majorstuen T-banestasjon

Byrådet i Oslo ber Sporveien starte etablering av Majorstuen T-baneknutepunkt. T-banestasjonen blir på ett plan, under overflaten, med til sammen fire spor.

Byrådsavdelingen for Miljø og samferdsel i Oslo sendte nylig en formell bestilling til Sporveien om å sette i gang forprosjekt og detaljregulering av nytt T-baneknutepunkt på Majorstuen.

– Den nye stasjonen vil åpne nye muligheter for den videre utviklingen av kollektivtilbudet. Dette vil være med på å utvikle delen av byen til et enda mer attraktivt område med økt kollektivtilbud og tilrettelegge for videre byutvikling. Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien i en pressemelding.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slik kan det nye stasjonsområdet bli. Ill.: Sporveien/ MDH arkitekter
Slik kan det nye stasjonsområdet bli. Ill.: Sporveien/ MDH arkitekter

Planlagt tatt i bruk samtidig som Fornebubanen

Nye Majorstuen T-banestasjon er et sentralt knutepunkt for Oslos fremtidige T-banenett. Stasjonen vil koble sammen Fornebubanen med dagens banestrekninger og blir også tilkoblingspunktet for den planlagte sentrumstunnelen.

– Ombyggingen vil kreve grundig planlegging for ikke å påvirke trafikk på eksisterende baner mer enn høyst nødvendig. Det er mange grensesnitt mellom Fornebubanen, nytt signal- og sikringssystem, ny sentrumstunnel og eksisterende trafikk som skal ivaretas, forklarer utbyggingssjef i Sporveien, Hanna Rachel Broch.

Planen er å bygge ut Majorstuen T-baneknutepunkt i to sammenhengende etapper, hvor første del av ny stasjon søkes ferdigstilt samtidig som Fornebubanen. Siste del av stasjonen gir økt kapasitet til fire spor.

Inkludert i bestillingen fra byrådet i Oslo til Sporveien ligger også den såkalte «Volvatsvingen». Oppgaven blir å utrede mulighetene for å etablere spor-strekningen, som vil kunne gi ny fleksibilitet og økt kapasitet inn i T-banesystemet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slik kan det nye stasjonsområdet bli. Ill.: Sporveien/ MDH arkitekter
Slik kan det nye stasjonsområdet bli. Ill.: Sporveien/ MDH arkitekter

Omfattende utvidelser og modernisering

I løpet av årene som kommer vil T-banenettet bli både utvidet og modernisert gjennom Fornebubanen, innkjøp av nye vognsett og nye Majorstua stasjon.

Det kommer også nytt signalsystem, en fremtidig sentrumstunnel, ny tunnel mellom Bryn og Hellerud, oppgradering av Ryen base og flere større og mindre prosjekter.

– Den planlagte utviklingen på T-banen og resten av kollektivsystemet er sentralt for å sikre at Oslos innbyggere får tilbudet de trenger for å velge miljøvennlig kollektivtrafikk som effektivt flytter dem fra der de er til dit de skal. Samtidig blir det viktig i tiden fremover å ta vare på den infrastrukturen vi allerede har, sier Hellesjø.