Foto: Nye Veier

Nå starter de arkeologiske utgravingene på E18 Langangen - Lanner i Porsgrunn

Det skal bygges ny E18 gjennom Porsgrunn og nå starter arkeologiske utgravinger på deler av strekningen.

- De arkeologiske utgravingene er en viktig del av forberedelsene til utbygging av nye E18 Langangen-Rugtvedt. Utgravingene på Sundsåsen ved Langangen starter opp nå i mai og skal være avsluttet i løpet av oktober. Det dreier seg om boplasser fra steinalderen den gang havnivået stod mye høyere. Det blir spennende å følge utgravingene, og hva arkeologene kan avdekke her, sier Morten Lossius, prosjektsjef for E18 Langangen-Rugtvedt i Nye Veier i en pressemelding.

Utgravingsarbeidene skal pågå på fem steder der man regner med å avdekke funn fra steinalderen. Utgravingsarbeidene ledes av Kulturhistorisk museum og muséet er i gang med utgravinger av det som er gamle kulturminner på strekningen mellom Langangen og Lanner.

- Disse undersøkelsene kan bli en ny viktig brikke i det store puslespillet som eldre steinalder utgjør. Det er til sammen fem utgravingsobjekter. Fylkeskommunen har allerede gjort funn på disse stedene, men det er opp til oss ved Kulturhistorisk Museum å undersøke dem nærmere. Etter det vi har grunn til å tro fordeler det seg nokså jevnt gjennom hele eldre steinalder fra cirka 9000 før Kristus til cirka 5500 før Kristus, sier Gaute Reitan som leder utgravingene på vegne av Kulturhisorisk Museum, Universitetet i Oslo.

Ved oppstarten vil det være omlag fem personer som deltar i utgravingene. Antallet vil variere over tid og på det mest hektiske vil det bli omlag 12 personer som deltar i utgravingene.

- Nye Veier har tilrettelagt for arbeidene ved å bygge en enkel atkomstvei med snuplass og plass for brakkerigg. I tillegg er det boret etter vann og ført strøm fram til brakkeriggen, heter det i meldingen.

- I 2020 pågår for øvrig arbeidet med anskaffelse av totalentreprenør for utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn. Etter planen skal kontrakt signeres på slutten av året. Første spadetak og byggestart er ventet i løpet av første halvår 2021. Går alt etter planen kan nye E18 Langangen til Rugtvedt åpnes for trafikk i 2025, sier Lossius.